nieuws

Oud-minister Dekker gaat regels bouw onderzoeken

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Heemskerk (economische zaken) stelt een commissie in die moet nagaan hoe de regeldruk binnen de bouw verder kan worden verlaagd.

De commissie staat onder leiding van oud-VROM-minister Dekker.
Heemskerk wil volgend jaar concrete resultaten zien van het onderzoek. De voorstellen van VVD’er Dekker moeten bijdragen aan de 25 procent reductie van administratieve lasten voor het bedrijfsleven die het kabinet in het coalitieakkoord heeft beloofd. Bij de commissies moet steeds centraal staan waar regels de ondernemer in de weg staan. “Merkbaar minder last van regels, dat is wat mij voor ogen staat”, aldus Heemskerk. Het onderzoek is ook namens de ministers Vogelaar (wonen) en Eurlings (verkeer).
Om zo effectief mogelijk te zijn, wil de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw door de ogen van de ondernemer gaan kijken, stelt Heemskerk. “Waar zou vanuit een blanco situatie geredeneerd deze ondernemer de overheid tegen moeten komen? Waar is overheidsingrijpen noodzakelijk om essentiële publieke belangen te beschermen en waar kan de ondernemer meer eigen verantwoordelijkheid krijgen? En als overheidsingrijpen noodzakelijk is, hoe kan dat anders met enerzijds goede waarborgen voor de bescherming van publieke belangen en anderzijds zo min mogelijk lasten voor bedrijven?”, aldus Heemskerk.

Reageer op dit artikel