nieuws

Onachtzaamheid kost Utrecht 150 miljoen

bouwbreed Premium

Bart Mullink De gemeente Utrecht moet de komende jaren tussen de 100 en 150 miljoen euro zien te vinden om achterstallig onderhoud weg te werken aan openbare gebouwen, wegen, bruggen, tunnels en kademuren. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die het college van B en W heeft gepresenteerd.

Voor volgend jaar is vast 32 miljoen gereserveerd. De nood is hoog, aldus het dagelijks bestuur. De gemeente heeft jarenlang krap bij kas gezeten en dan is voor bestuurders de keus snel gemaakt: onderhoud is minder spectaculair dan grote nieuwe projecten en delft daardoor het onderspit.
Volgens het stadsbestuur is het de afgelopen jaar opnieuw gelukt de openbare ruimte “met veel lapwerk in stand te houden”. Weliswaar werd na het dodelijk ongeluk met een werftrap vorig jaar besloten tot een extra grootscheepse inspectie in de stad; het onderhoudsprobleem in het algemeen was al lang bekend en staat hiervan los, onderstreept gemeentewoordvoerder Hans Scholten.

Lapwerk

Aan genoemd “lapwerk” zou het te danken zijn dat wegen, bruggen en andere objecten die allang vervangen hadden moeten worden, konden blijven functioneren. De grenzen van deze aanpak komen nu in zicht. “Het aantal objecten dat we op deze manier functioneel houden, wordt zo groot dat we vervangingsgelden moeten inzetten om te lappen”, schrijft het college zorgelijk. Ook “schuift een steeds groter deel van de openbare ruimte naar de grens van het toelaatbare” en komt “de veiligheid steeds meer in het geding”. Een geluk bij een ongeluk is dat de gemeente wat extra geld heeft gekregen. Het gaat om eenmalige meevallers die voortvloeien uit de verkoop (jaren terug) van stroomleverancier REMU (70 miljoen) en de verkoop van busbedrijf GVU (30 miljoen). Verder maakt de gemeente “nieuwe keuzes in de reserves”, wat “een forse vrijval van middelen” oplevert.
Bij elkaar levert het 117 miljoen op. Een flink deel daarvan gaat naar andere zaken op het verlanglijstje. Voor onderhoud zal later daarom nog meer geld moeten worden gevonden. Ook structureel moet er meer geld naar toe, naar schatting ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Voor de begroting van 2008 zullen de globale “bestedingsrichtlijnen” uit de voorjaarsnota worden uitgewerkt tot concrete voorstellen.

Reageer op dit artikel