nieuws

Nieuwe dijk naar Waterland biedt betere ontsluiting Almere

bouwbreed

Een dijk tussen Almere en Waterland die kan worden gebruikt als ontsluiting van Almere; daarmee ontstaat ook een nieuw compartiment in het IJsselmeer.

Dat staat in een adviesrapport van een ambtelijke werkgroep van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Landbouw. De werkgroep was gevraagd om een nieuw beleids- en beheerskader voor het IJsselmeergebied voor de toekomst te ontwerpen.
Staatssecretaris Huizinga (water) overhandigde vrijdag in Lelystad het adviesrapport ‘Een ander IJsselmeergebied’ aan regionale bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten rondom het IJsselmeergebied. Zij zei zelf in een reactie dat alle opties die zijn aangedragen in het rapport, serieus door haar worden bekeken en overwogen.
De verslechterde ecologische toestand, de klimaatverandering en de druk op de ruimte en bereikbaarheid in het gebied vragen om een nieuwe aanpak en ook nieuw beleid, zo vinden de ministeries. Daarom heeft een groep jonge medewerkers van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw en VROM de opdracht gekregen om op een creatieve manier naar alle mogelijkheden te kijken.

Scheidslijn

Een van de meest in het oog springende was wel een nieuwe dijk tussen groeikern Almere en Waterland (Noord-Holland). Deze moet dan de scheidslijn vormen tussen een natuurmeer (Markermeer) en een ‘stadsmeer’ (IJmeer), zo legde Joris Geurts van Kessel van de werkgroep uit. Omdat er een ernstige druk op de ruimte komt – en is – denkt Geurts van Kessel dat een extra dijk de druk kan laten afnemen. De kering zou tegelijkertijd een ontsluitingsmogelijkheid zijn voor Almere. “En verlichting brengen op de bestaande zuidelijke route via de Hollandse brug”, aldus de werkgroep.
Een extra compartiment in het IJsselmeer zou een vast waterpeil garanderen, denken de medewerkers. “Dit is voordelig voor de veiligheid en maakt buitendijkse ontwikkelingen – en met name het wonen – meer kansrijk.” De medewerkers hielden de zaal voor dat dit idee erg zou meehelpen om de Noordvleugel een enorm kwaliteitsimpuls te geven. Daarvoor moet de natuurwaarde wel toenemen, zeiden zij. Ook moeten bestuurders niet aan een extra compartiment beginnen “alleen voor het meer woonwijken willen bouwen als IJburg”. “Begin alleen vanuit hoge ambities aan een extra compartiment.”
Die hoge ambities waren vrijdag in Lelystad wel aanwezig. Iedereen was enthousiast over het advies. Er werd aangekondigd dat binnenkort een consultatieronde start waarin bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties met elkaar gaan overleggen wat er met het IJsselmeer moet gebeuren.

Reageer op dit artikel