nieuws

Mobiliteitsproblemen Randstad aanpakken

bouwbreed

Het is de hoogste tijd voor een krachtdadige aanpak van de mobiliteitsproblemen in de Randstad. Dat kan alleen maar als de regie in handen komt van een mobiliteitsautoriteit.

Het is toch vreemd dat de Randstad te kampen heeft met aanzienlijk grotere verkeersproblemen dan vergelijkbare gebieden als de Vlaamse Diamant en het Ruhrgebied in Duitsland. In ons land zitten we met regionale openbaarvervoerssystemen die niet goed verbonden zijn en een treinennet dat een van de meest onderontwikkelde is in de grootstedelijke gebieden in Europa. Deze mening verkondigt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West tijdens de Nationale Debatcyclus Mobiliteit.
Gevolg is dat de groei van de economie in de Randstad achterloopt bij veel andere Europese steden, zo heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO recentelijk nog eens voorgerekend.
Mooren wijt het weinig slagvaardige beleid in de Randstad op het gebied van infrastructuur aan de versnippering en verkokering van de budgetten en het beleid van departementen, provincies en gemeenten. Het betekent ook dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het totale probleem.
Een stap in de goede richting is het Urgentieprogramma Randstad waar minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat hard aan moet trekken. Maar, zo vindt Mooren, daarvoor zijn geen politiek onhaalbare en tijdrovende bestuurswijzigingen nodig zoals de vorming van een Randstadbestuur.
Wat wel nodig is in zijn visie, is regie, éé n autoriteit op afstand van de politiek die de mobiliteitsmarkt in de Randstad organiseert. Buitenlandse voorbeelden zijn er volgens hem in overvloed in bijvoorbeeld Singapore, Frankfurt en Kopenhagen.

Politiek

Het meest interessante voorbeeld vindt hij de San Francisco Metropolitan Transport Commission die verantwoordelijk is voor wegen, bussen en treinen. De politiek benoemt het bestuur dat op enige afstand van de politiek, maar met publiek mandaat, functioneert.
Mooren beseft echter ook wel dat zo’n constructie in ons polderlandschap nauwelijks inpasbaar is. “Het in éé n keer van bovenaf opleggen van een mobiliteitsautoriteit zou een radicale en dus moeilijke bestuurlijke stap betekenen. De mobiliteit in de Randstad zit daar niet op te wachten”, aldus Mooren.

Cruciaal

Hij ziet dan ook meer in een uitvoeringsautoriteit die zich in eerste instantie beperkt tot de projecten die van cruciaal belang zijn voor de Randstad als geheel. De autoriteit zou die namens de betrokken overheden moeten uitvoeren. De overheden stellen de kaders, staan de nodige invloed en budgetten af aan de autoriteit. Op die manier “kan de mobiliteitsautoriteit een einde maken aan de bestuurlijke en fysieke congestie in de Randstad”, vindt Mooren.

Reageer op dit artikel