nieuws

Minister wil doorpakken met aanpak knelpunten

bouwbreed

Verkeersminister Eurlings wil de bereikbaarheidsproblemen in de Randstad versneld gaan aanpakken. De minister voelt er echter op voorhand niet voor daarvoor een speciale vervoersautoriteit in het leven te roepen, zoals in de regio wordt bepleit.

Eurlings riep gisteren op het congres “Randstad Holland kan zo veel beter” de Randstadbestuurders op de discussies over de vernieuwing van het bestuur te laten voor wat het is. Volgens Eurlings mag de dialoog met de regio’s in de Randstad over de aanpak van vervoersproblemen niet verzanden in “neuzelen en treuzelen.”In de ogen van de minister werken discussies over bestuursstructuren daarbij alleen maar vertragend en is het nu zaak om snel aan het werk te gaan. De minister kondigde aan dat hij voor de Randstad een beperkt aantal projecten gaat uitkiezen die daadkrachtig moeten worden uitgevoerd.

Aanpakken

De minister, in het kabinet verantwoordelijk voor het Urgentieprogramma van de Randstad, maakte duidelijk dat hij de problemen met de wegen, het openbaar vervoer en de woningbouw in de Randstad de komende vier jaar in samenhang wil gaan aanpakken.
De oproep van Eurlings aan bestuurders om de komende tijd vooral niet in structuurdiscussies te vluchten stond haaks op de boodschap van diverse bestuurders uit de Randstad eerder op de dag. Voorzitter Jan Franssen van de Regio Randstad lanceerde op het congres juist het voorstel om met een vervoersautoriteit in de Randstad te komen.

Bestuurslagen

Dit nieuwe bestuurlijke lichaam zou in plaats moeten komen van allerlei bestuurslagen die zich in de Randstad met vervoer bezighouden. Het OESO-rapport waaruit blijkt dat de Nederlandse economie veel te lijden heeft van de vervoersproblemen in de Randstad toont in de ogen van Fransen de noodzaak aan van een nieuw bestuurlijk lichaam dat daadkrachtig kan doorpakken.
Franssen kreeg bijval van de Amsterdamse wethouder Tjeerd Herrema en de Zuid-Hollandse gedeputeerde Asje van Dijk. De gedeputeerde zei dat Zuid-Holland in het volgende week te presenteren collegeprogramma ook met het voorstel van een vervoersautoriteit voor de Randstad zal komen. “We kunnen dan echt een slag maken”, aldus Van Dijk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels