nieuws

Minder geld voor renovatie monumenten

bouwbreed

Voor onderhoud en restauratie van monumenten komt fors minder geld beschikbaar. Vooral het westen en het zuiden zijn de dupe van de sterk afnemende subsidiestroom.

Terwijl voorzitter Pieter van Vollenhoven van het Nationaal Restauratiefonds vorig jaar nog opriep juist meer middelen beschikbaar te stellen, toont het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid aan dat de renovatiesector zich moet voorbereiden op magere jaren.
Het EIB raamt een afname van de geldstroom met 20 procent. Daardoor is in 2011 nog slechts 325 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen van de monumenten. Van Vollenhoven vroeg vorig jaar 135 miljoen euro extra om de grootste nood te ledigen.
Volgens Hans Schellevis van het EIB maakte de restauratiemarkt vorig jaar een pas op de plaats. Na een daling van 5,5 procent in 2005 stabiliseerde het besteedbare volume op 413 miljoen euro.
De onderzoeker constateert dat komende jaren fricties optreden door de invoering van een nieuw subsidiestelsel. Bij de stapsgewijze veranderingen verschuift het accent van restauratie naar onderhoud.
Op korte termijn versluiert het in december door het kabinet toegekende extra budget van 140 miljoen euro de krimpende geldstroom. De verwachting is dat de door Van Vollenhoven losgeklopte miljoenen in de jaren tot 2009 worden uitgegeven. Daarna nemen de middelen snel af. Van de 466 miljoen euro dit jaar duikelt het bedrag naar 325 miljoen in 2011.
De daling van het productievolume wordt nog enigszins getemperd door de positieve ontwikkeling van het ongesubsidieerde werk. Dat neemt in de periode 2005 – 2011 jaarlijks toe met gemiddeld 2,5 procent. De groei is echter lang niet genoeg om de daling van de subsidies te compenseren.

Restauratiemarkt

Nederland telt 51.000 rijksmonumenten en 36.000 – wat lager gewaardeerde – gemeentelijke monumenten. Op de lijst van het Rijk staan 33.159 woningen, 6484 agrarische gebouwen en 3882 kerken en kapellen. Kleinere groepen vormen de 787 weg- en waterwerken, 1248 molens en 950 kastelen.
Bijna de helft van de restauratiemarkt bevindt zich in het westen van het land: 201 miljoen euro in 2005. Dit jaar is in het westen 225 miljoen te besteden. Daarna daalt het bedrag tot nog maar 150 miljoen euro in 2011.
In het zuiden piekt de renovatiepot dit jaar met 120 miljoen euro. Over vier jaar is van het bedrag nog maar 79 miljoen euro over. In het oosten neemt de geldstroom af van de huidige 66 miljoen tot 51 miljoen euro in 2011. Het noorden wacht een krimp van 55 miljoen naar 43 miljoen euro.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels