nieuws

Miljoenen risicoreservering grondverzet Zandmaas blijft

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Huizinga (water) houdt miljoenen euro’s achter de hand om financiële risico’s die kunnen optreden door grondverzet bij het miljoenenproject Zandmaas de baas te blijven. Dat schrijft ze in de begeleidende brief aan de Tweede Kamer.

Verkeer en Waterstaat en VROM zijn nog bang te moeten betalen voor eventuele schade die kan ontstaan door de berging van vrijgekomen grond (slib). Die ontstaat als gevolg van rivierverruimende maatregelen in de Maas; onderdeel van het project Zandmaas. Daarom is tussen de 2 en de 7 miljoen euro gereserveerd, zo schrijft staatssecretaris Huizinga.
Dit is opmerkelijk omdat de Raad van State onlangs een uitspraak heeft gedaan die positief uitvalt voor het Rijk. Alle beroepen die waren ingediend van burgers en instanties die bevreesd waren voor de grondverzetschade kregen ongelijk. De risicoreservering leek daarom niet meer nodig. Waarom de ministeries deze dan aanhouden is niet duidelijk. In totaal heeft Verkeer en Waterstaat ruim 75 miljoen euro gereserveerd voor situaties die het plan in de war kunnen schoppen. Voor het andere project Grensmaas is 5 miljoen euro gereserveer voor onvoorziene gevallen.
In de elfde voortgangsrapportage over de werken staat verder ook dat alle beroepen die waren ingediend tegen ontgrindingen in de Grensmaas ongegrond zijn verklaard door de Raad van State. De vooraf gestelde deadlines van 2015 (Zandmaas) en 2017 (Grensmaas) gaan dan ook gehaald worden, zo verwacht Rijkswaterstaat. Er wordt wel opgemerkt dat naarmate de uitvoering vordert, tegenvallers moeilijker worden om op te vangen. De Zand- en Grensmaasprojecten zijn opgesteld om de inwoners van Limburg en Brabant te beschermen tegen hoogwater in de Maas.

Reageer op dit artikel