nieuws

Met traditioneel bestek innovatief aanbesteden

bouwbreed

De prijs was weliswaar de belangrijkste factor bij de Europese aanbesteding van de openbare verlichting in Heusden, maar met dertig procent wogen ook kwaliteit en milieu zwaar. Juist doordat Heijmans Techniek en Mobiliteit hoog scoorde op die milieuaspecten, kwam de aannemer als beste uit de bus, terwijl het bedrijf niet het goedkoopste was.

De gemeente Heusden telt 9000 lichtpunten, verspreid over de elf kernen. De komende vijf jaar wordt ongeveer de helft daarvan vervangen. Die operatie is onlangs gestart. Voor het grootste deel gaat het om achterstallig en groot onderhoud. Daarnaast worden 1500 armaturen in Vlijmen en Haarsteeg die erg veel stroom verbruiken vervangen door energiezuinige exemplaren.
De aanneemsom was ruim 1,2 miljoen euro. “Voor Heusdense begrippen is dat fors. Jaarlijks hebben we een budget van 250.000 euro voor openbare verlichting”, zegt Jan Maurix, beleidsmedewerker openbare ruimte. Het project kent een lange voorgeschiedenis. “We zijn drie jaar bezig geweest om de raad ervan te overtuigen dat de kwaliteit van de openbare verlichting anders moet”, legt Maurix uit.
De huidige gemeente Heusden is tien jaar geleden ontstaan na samenvoeging van de voormalige gemeenten Heusden, Drunen en Vlijmen en dat is aan de straatverlichting nog grotendeels te zien. Zo heeft Heusden te weinig lichtpunten, Vlijmen te veel en Drunen ongeveer genoeg volgens de normen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), waarop de gemeente zich baseert.

Beoordelingsmatrix

Een andere erfenis uit de periode van voor de herindeling is de grote variëteit aan verlichting. Maurix: “We hebben nu 93 soorten armaturen en vijftig tot vijfenvijftig soorten lichtmasten. Het probleem is dat dat niet meer te beheren valt.” Met de uitvoering van het bestek moet er meer uniformiteit komen.
Nadat de raad akkoord was met de voorgestelde kwaliteitsverbetering van de openbare verlichting kostte het aanbestedingstraject nog eens een jaar. Daarbij maakte Heusden gebruik van een zelf ontwikkelde matrix met vijftien criteria waarop de aannemers werden beoordeeld. “We kregen erg wisselende reacties”, vertelt Maurix. Ondanks de uitdrukkelijke eis van milieuvriendelijke materialen, zetten sommige aannemers toch vooral in op een lage prijs. Heijmans richtte zich vooral op milieu en duurzaamheid en won daardoor de aanbesteding.

Eisen

Hoewel het ging om een traditioneel RAW-bestek kreeg de aannemer toch de nodige vrijheid om specifieke eisen zelf in te vullen. In het bestek was niet voorgeschreven welk type lichtmast en armatuur de gemeente wilde. Heijmans koos voor de inschrijving aluminium masten van Alcoa en aluminium armaturen met een glazen onderkap van Industria omdat die materialen goed te recyclen zijn. Heel recent is het type mast voor een kleine meerprijs gewijzigd omdat Alcoa sinds kort zogeheten klimaatneutrale lichtmasten aanbiedt. De masten zijn gemaakt van 80 tot 95 procent gerecycled materiaal en kunnen voor honderd procent gerecycled worden. Doordat het nieuwe type mast 20 procent lichter is uitgevoerd, wordt de uitstoot van CO 2 al sterk teruggebracht. De overgebleven CO 2 -uitstoot compenseert Alcoa door samen met de KlimaatNeutraalGroep te participeren in duurzame projecten, waarbij zonnepanelen worden geplaatst in landen als Ghana, Nepal en Nicaragua. Heusden is de eerste gemeente in Nederland die de masten afneemt. De klimaatneutrale masten zijn iets duurder - zo’n 2,50 euro per mast - maar dat vindt Heusden ruimschoots opwegen tegen het gunstige effect op het klimaat.
Hoewel het aantal Europese aanbestedingen binnen Heusden niet groot is, vond Maurix het toch leerzaam om zo’n traject eens te doorlopen. Met deze ervaring kan de gemeente haar voordeel doen, denkt hij. “Door deze manier van aanbesteden hebben we geleerd dat de goedkoopste niet altijd de beste is.”

Reageer op dit artikel