nieuws

Markt ingeschakeld voor aquaduct in centrum Steenbergen

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant gaat bekijken of marktpartijen willen meebetalen aan een aquaduct in het centrum van Steenbergen. Dat heeft minister Eurlings (verkeer) geschreven aan de Tweede Kamer.

De gemeente wil een aquaduct bouwen in plaats van een lage brug. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de meerkosten daarvan echter niet voor rekening nemen. De aanleg van de A4-Zuid, waar het aquaduct bij Steenbergen een onderdeel van zou zijn, kost in totaal 178 miljoen euro. Dat is exclusief een aquaduct. Die kost 29 miljoen euro extra.
Steenbergen onderzoekt nu of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen – die verwacht worden wanneer er een aquaduct komt – niet een deel van de meerkosten kunnen dekken. “De gemeente heeft tijd gevraagd voor een verder onderzoek naar concrete ruimtelijke ontwikkelingskansen die een aquaduct kunnen bieden”, aldus de minister.
Daarnaast gaat de regio een marktverkenning uitvoeren om te bekijken of er ook aanbestedingsvoordelen behaald kunnen worden. Tot 1 december 2007 wordt er een contract met de markt voorbereid. Er wordt aan marktpartijen gevraagd om een aanbieding te doen voor een kruising van het water via een lage brug als voor een kruising via een aquaduct. Eurlings verwacht dat de biedingen vanuit de markt voor de zomer van volgend jaar binnen zijn. “Dan is bekend of het aquaduct realiseerbaar is.”
Het resultaat van dit alles wordt in het ontwerp-tracébesluit bezet dat rond volgend jaar oktober ter inzage ligt. Eurlings schrijft dat de marktverkenning geen extra vertraging voor de aanleg van de A4-Zuid zal oplopen. In 2010 moet die er liggen.

Reageer op dit artikel