nieuws

Maasbree krijgt 100 hectare glastuinbouw

bouwbreed

Nog dit jaar gaat in het gebied Siberië tussen Venlo en Maasbree de schop de grond in voor de bouw van 100 hectare glastuinbouw. In Siberië verrijzen dan tussen de vier en acht glastuinbouwbedrijven met bedrijfswoningen. Wayland Nova, dat gelieerd is aan tuinbouwbedrijf Fortaplant in Siberië, gaat het gebied met instemming van de gemeente Maasbree ontwikkelen. Het wachten is nog op een milieu effectrapportage (MER).

Nog dit jaar gaat in het gebied Siberië tussen Venlo en Maasbree de schop de grond in voor de bouw van 100 hectare glastuinbouw. In Siberië verrijzen dan tussen de vier en acht glastuinbouwbedrijven met bedrijfswoningen. Wayland Nova, dat gelieerd is aan tuinbouwbedrijf Fortaplant in Siberië, gaat het gebied met instemming van de gemeente Maasbree ontwikkelen. Het wachten is nog op een milieu effectrapportage (MER).
De totale investering bedraagt tussen de 100 en 150 miljoen euro. Met deze stap wordt het totale areaal aan glastuinbouw in Siberië verdubbeld. Naast deze 100 hectare worden nog eens 69 hectare ontwikkeld voor bedrijven die nauw verbonden zijn aan de glastuinbouw, en voor wegen, de opvang van water en nieuw bos. Gedacht wordt daarbij onder meer aan de bouw van een biovergistingsinstallatie voor het opwekken van duurzame energie. Met de provincie is de afspraak gemaakt dat de kassen zoveel mogelijk aan het oog onttrokken worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving, die volgend jaar van kracht wordt, mag niet meer dan vijf procent van het licht in de kassen van buitenaf zichtbaar zijn.

Reageer op dit artikel