nieuws

Loyaliteitsbonus nieuw bindmiddel voor werknemers

bouwbreed

den haag ­- Geld, flexibele werktijden, thuiswerken en zelfs een bonus voor loyaliteit. De overgrote meerderheid van de managers overweegt werknemers met dergelijke middelen aan de organisatie te binden bij dreigende leegloop van het personeelsbestand.

H et arbeidsvoorwaardenonderzoek van Centraal Beheer Achmea onder 800 grote ondernemingen, de meeste met meer dan honderd werknemers, maakte duidelijk dat 85 procent van de ondervraagde deze middelen niet schuwt. Een hoger salaris en een bonus wordt door 50 procent van de bedrijven genoemd, het bieden van flexibele werktijden zelfs door 52 procent. Daarna volgen zaken als een laptop en een mobiel, thuiswerken, een auto van de zaak en een goede pensioenregeling. Het idee van een loyaliteitsbonus vindt 48,3 procent van de ondervraagden een ‘goed’ idee, 20,6 procent noemt het ‘zeer goed’. Slechts 4,9 procent vindt het ronduit een ‘slecht’ idee. Deze bonus zou een heel of een half maandsalaris moeten bedragen. Voor organisaties die werkgevers gaan ondersteunen bij het beho ú den van personeel, zijn volop kansen weggelegd, meent bijna 80 procent van de ondervraagden. Het accent op het personeelsbeleid ligt niet alleen meer op werven, maar ook het zorgen dat het personeel niet overstapt naar een bedrijf met een fijnere sfeer, een sympathiekere manager en een betere balans tussen werk en privé, zaken die voor de huidige werknemers net zo belangrijk zijn als een vaste baan en salaris.
Met het huidige tekort op de arbeidsmarkt zijn mensen met een arbeidshandicap voor bijna 39 procent van de bedrijven interessanter geworden dan in het verleden het geval was. Mensen met een pensioen of pre-pensioen scoren nog hoger: voor 44 procent van de ondervraagden zijn dit nieuwe potentièle werknemers.

Reageer op dit artikel