nieuws

Kwadraat biedt kosteloos rugsparende cursus aan

bouwbreed

Arboduo-dochter Kwadraat biedt mkb-bouwbedrijven gratis de cursus Rugsparend Werken aan voor medewerkers die fysiek zwaar werk verrichten. Dit kan dankzij subsidie uit het Europees Sociaal Fonds.

“Uit de verzuimgegevens van Arboduo blijkt dat het grootste deel van het verzuim – en op termijn bij onvoldoende preventieve maatregelen de WIA-instroom – wordt veroorzaakt door klachten aan het houding- en bewegingsapparaat”, aldus Jos Toes, directeur van Kwadraat.
Grote bedrijven maken gebruik van ESF-gelden volgens Jos Toes. Het midden- en kleinbedrijf daarentegen kan volgens hem minder goed de weg vinden naar deze gelden of raakt verwart in de wirwar van administratieve handelingen. Kwadraat heeft om deze groep werkgevers en werknemers te laten profiteren van deze subsidiemogelijkheden een aanvraag gedaan bij het Europees Sociaal Fonds. “Met deze subsidie kunnen wij nu tot en met september de cursus Rugsparend Werken kosteloos aanbieden. Dit is een mooie kans voor mkb-bedrijven om hun medewerkers langer gezond te kunnen laten werken”, concludeert Jos Toes.
De cursus is voor medewerkers werkzaam bij het midden- en kleinbedrijf tot 250 werknemers in sectoren binnen de bouwnijverheid waarbij er sprake is van fysieke belasting. Zij krijgen aan de hand van praktijkvoorbeelden adviezen en tiltechnieken om hun rug te sparen.
Met deze cursus wordt tevens invulling gegeven aan één van de twee scholingsdagen waar medewerkers volgens de bouw-cao recht op hebben.

Reageer op dit artikel