nieuws

Klimaatverandering kost vele miljarden

bouwbreed

Nederland is de komende tien tot vijftien jaar minstens 70 miljard euro kwijt om zich afdoende te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Niet alleen de bescherming tegen het wassende water, maar vooral ook de aanpassingen van gebouwen aan hete zomers vergen tientallen miljarden euro’s extra.
Dat hebben Nederlandse wetenschappers vrijdag bekendgemaakt in een toelichting op het tweede klimaatrapport van de VN. In dit rapport constateert het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat de gevolgen van klimaatverandering steeds meer zichtbaar zijn. Nederland wordt een land met natte winters en hete zomers.
Volgens hoogleraar milieu-economie Ekko van Ierland zijn er in Nederland tot 2020 “zeer omvangrijke” investeringen nodig om de gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen. In een eerste inventarisatie die de Nederlandse wetenschappers in opdracht van VROM hebben verricht, komen ze uit op een extra investering van minstens 70 miljard euro. Ze gaan daarbij uit van een temperatuurstijging van een tot twee graden in de periode 1990-2050.

Rivieren

Van Ierland stelt dat Nederland de komende decennia alleen al 26 miljard kwijt is om het water in de rivieren meer ruimte te geven. Om ervoor te zorgen dat de rivieren de toenemende hoeveelheid water in de winter kunnen afvoeren, zijn volgens de hoogleraar forse ingrepen nodig die veel verder gaan dan de huidige plannen in het project Ruimte voor de rivier. Van Ierland noemde in dat verband de omlegging van de Rijn, bypasses bij de IJssel en aanpassing van het stroomgebied van de Waal (zie ook pagina 3).
Nederland wacht ook stevige investeringen in de gebouwde omgeving nu de zomers steeds warmer zullen worden. De Nederlandse wetenschappers gaan ervan uit dat de extreem warme en droge zomer van 2003 in 2050 een gemiddelde zomer is. Dit heeft flinke gevolgen voor met name de bebouwing. Woningen en kantoren moeten zodanig worden gebouwd of aangepast dat ze in de zomer zonder airco koel kunnen blijven en de opgeslagen warmte van de zomer in de winter kunnen gebruiken voor de verwarming. Van Ierland gaat ervan uit dat hiermee de komende tien tot vijftien jaar een extra investering van 23 miljard euro is gemoeid.
Een andere flinke kostenpost betreft de noodzakelijke ingrepen in het rioolstelsel. Omdat er steeds vaker heftige regenbuien komen, is tussen de 3 en 5 miljard euro extra nodig voor aanpassingen aan het riool. Voor wateropslag is de komende vijftien jaar nog eens 3 miljard extra nodig.
Volgens Van Ierland is het geld dat het huidige kabinet uittrekt voor aanpassingen aan de gevolgen van de klimaatverandering “aan de magere kant”. “Het kabinet moet zich beraden op extra geld voor de langere termijn”, aldus de hoogleraar.

Reageer op dit artikel