nieuws

Keuring van gevaarlijke machines deugdelijk

bouwbreed Premium

De keuring van hoogwerkers, bouwliften, zaag- en spuitgietmachines en hefbruggen verloopt keurig volgens de EG-richtlijn machines. De instellingen die zich hiermee bezighouden doen hun werk goed.

Dat blijkt uit het rapport Rondom Machines dat door de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) openbaar is gemaakt. De keuringen worden uitgevoerd door zogenaamde NoBo’s (Notifying Bodies). Hiervan zijn er zes in Nederland. Het gaat om commerciële bedrijven die zich toeleggen op het keuren van onder meer producten en systemen. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze organisaties zich goed van hun taak kwijten. “Ook houden de NoBo’s zichzelf en hun klanten goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving”, aldus een toelichting.
Het IWI laat zich daarentegen kritisch uit over organisaties die regelmatig niet verschijnen tijdens overleggen. “Dit kan een adequate informatie-uitwisseling met betrokken partijen over normen en interpretaties in de weg staan.”
Een ander punt van kritiek is dat NoBo’s mankementen wel melden aan de opdrachtgevers maar niet aan de Arbeidsinspectie. Deze is er voor verantwoordelijk dat de veiligheid wordt gehandhaafd. Ondanks dat de NoBo’s de Arbeidsinspectie geregeld passeren, lopen werknemers geen acuut gevaar. Wel zouden de keuringsorganisaties beter moeten samenwerken met overheidsinstanties. “Voor het goed functioneren van het stelsel is het noodzakelijk dat alle actoren die een rol spelen in handhaving en toezicht op de hoogte zijn van elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden en elkaar actief informeren over zaken die de taakuitoefening van andere actoren betreffen”, aldus het onderzoek.

Spanningsveld

Ondanks dat de onderzoekers tevreden zijn, stelt Aboma Keboma dat er een spanningsveld is tussen het commerciële werkgebied van de NoBo’s en hun taak als certificeringsorganisatie. Wat overigens niet tot problemen leidt.
Het onderzoek wijst verder uit dat fabrikanten en importeurs in meerderheid goed op de hoogte zijn van de eisen in de EG richtlijn machines. Kleinere constructeurs en bedrijven missen die kennis soms. “Met name bij eigen aanpassingen en kleine modificaties van bestaande machines, worden deze soms onterecht niet aan een NoBo voor keuring aangeboden”, aldus het onderzoek.

Reageer op dit artikel