nieuws

Katwijk erkend als zwakke schakel

bouwbreed

Staatssecretaris Huizinga (water) is bereid geld dat bestemd is voor na 2010 eerder uit te geven om Katwijk snel veiliger te maken. Ze deed haar toezegging tijdens een werkbezoek aan de badplaats. In de gemeente wonen drieduizend mensen buitendijks en bedraagt de schade 773 miljoen euro als de zee binnendringt.

Gemeente, provincie en waterschap zitten op één lijn over de aanpak van Katwijk en willen in 2010 al aan de slag. Katwijk voldoet echter net niet aan de eisen om in aanmerking te komen voor de 730 miljoen euro die bestemd is voor de tien zwakke schakels langs de kust. Dat geld is inmiddels verdeeld en buurgemeente Noordwijk begint eind dit jaar met de versterking. De hoop is echter gevestigd op de lopende evaluatie van het ministerie. Op basis daarvan stelt Huizinga dit najaar een lijst met nieuwe prioriteiten na 2010 vast.

Verplaatst

De plannen liggen klaar: het strand en de duinenrij zouden over een afstand van ruim een kilometer 50 meter richting zee worden verplaatst. Ter versteviging komt onder water een betonnen dijk en de duinen worden opgehoogd van 6 naar 8,5 meter NAP. Dat heeft ook gevolgen voor de boulevard, standtenten en aangrenzende bebouwing. Met de aanpassingen is een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro gemoeid, waarvan het Rijk het merendeel zal moeten betalen. “Ingrijpende plannen, maar wel noodzakelijk voor de veiligheid en de ontwikkeling van het centrum. Nu mag ondergronds niets worden gebouwd, dus ook geen parkeergarages. We hoeven geen zwakke schakel te heten, als er maar geld komt. Als het dit najaar niet lukt, duurt het nog jaren”, verzucht wethouder Daan Binnendijk. Hij is blij met de toezegging van de staatssecretaris om te kijken naar de mogelijkheden om eerder geld vrij te maken. Daarnaast zwaait hij graag met het technische rapport van DHV waaruit blijkt dat het overstromingsrisico in Katwijk oploopt tot 1: 500.

Risico

Langs de kustlijn lopen de 3000 huizen die voor de waterkering in het oude centrum liggen, het grootste risico. De naastgelegen spuisluis waar de Rijn de zee bereikt, is een tweede zwakke schakel binnen de gemeente. “Als de zee daar binnenkomt is de schade voor het achterland enorm.”
Op basis van datzelfde onderzoek is besloten om de jachthaven in zee los te koppelen van de kustbeveiliging. De 800 meter lange dammen van de jachthaven bleken namelijk niet van invloed op de kustverdediging. De gemeente beslist in 2008 over de aanleg van de haven.

Reageer op dit artikel