nieuws

Kabinetsplan: Rijkswaterstaat moet flink inleveren

bouwbreed

Rijkswaterstaat wordt in het kabinetsplan om fors te snoeien in het ambtenarenapparaat keihard getroffen. De uitvoerende dienst moet honderden banen inleveren.

Vooral de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Sociale Zaken en Justitie moeten voor de uitdunning van het ambtenarenapparaat zorgen. De drie departementen moeten respectievelijk 86 miljoen, 90 miljoen en 78 miljoen euro inleveren door duizenden ambtenaren weg te bezuinigen. Dat is een derde van het totale bedrag dat het kabinet wil besparen op ambtenaren. In het regeerakkoord is kabinet-Balkenende IV uitgegaan van 750 miljoen euro besparing. De komende jaren moeten er in totaal vijftienduizend ambtenaren verdwijnen.
Dat meldt dagblad De Telegraaf dat citeert uit geheime stukken van het kabinet.
Van de 86 miljoen euro moet Verkeer en Waterstaat 26 miljoen euro op medewerkers in de ‘uitvoering’ – Rijkswaterstaat dus – besparen.De dienst is met ruim tienduizend werknemers Nederlands grootste uitvoerende dienst, onder andere verantwoordelijk voor de wegen en de dijken. Het ministerie zit sowieso in de hoek waar de klappen vallen omdat er relatief gezien weinig mensen werken (16.000). Sociale Zaken telt 28.000 werknemers, justitie 38.000. Bij Sociale Zaken wordt vooral gesneden in de toezicht: dat kan gevolgen hebben voor de Arbeidsinspectie die de afgelopen jaren juist is uitgebreid.

Waarschuwing

Rijkswaterstaat-topman Bert Keijts waarschuwde tijdens de kabinetsformatie al voor het snoeien in zijn dienst. Toen zei hij niet bereid te zijn om de komende vier jaar nieuwe grote taakveranderingen of afslankingen door te voeren. Afgelopen drie jaar is al meer dan 12 procent van de ambtenaren wegbezuinigd, terwijl de productie is verdubbeld, zei hij toen. Als ander argument geeft hij dat de overheidsopdrachtgever overgestapt is op het principe ‘de markt, tenzij’. “Je kunt veel uitbesteden, maar je moet voldoende kennis en kunde in huis hebben om de markt en je maatschappelijke partners professioneel aan te kunnen sturen”, waarschuwde Keijts.
Van een kaasschaafmethode wilde hij evenmin iets weten. “Als we niet ontkomen aan een taakstelling, zullen we hem zeker koppelen aan kwaliteitsborging en – verbetering”, aldus de topman.
Ook het ministerie van VROM moet inleveren. Maar dan vooral op beleidsambtenaren, zo zou blijken uit de geheime documenten. In totaal gaat het om een bezuiniging van 15,7 miljoen euro. Volgens het dagblad komt dat overeen met ongeveer driehonderd banen.

Reageer op dit artikel