nieuws

Investeren in natuur levert 17,8 miljard op

bouwbreed

Investeren in het landschap kan de samenleving op termijn 17,8 miljard euro opleveren. Een forse versterking van het landschap met houtwallen, paden, bomen en bloemrijke bermen is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de economie.

Investeren in het landschap kan de samenleving op termijn 17,8 miljard euro opleveren. Een forse versterking van het landschap met houtwallen, paden, bomen en bloemrijke bermen is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de economie.
Dat staat in de gisteren gepresenteerde maatschappelijke kosten-batenanalyse van het ministerie van Landbouw. Een investering van ruim 8 miljard leidt onder andere tot een flinke stijging van de huizenprijzen en is goed voor het vestigingsklimaat.

Reageer op dit artikel