nieuws

Installateurs Betuwelijn krijgen meerwerk betaald

bouwbreed

De installateurs van de Betuwelijn kunnen rekenen op betaling van het meerwerk aan de tunnels. Het gaat om het vervangen van blusschuim en om de kabels en leidingen voor de beweegbare waterkeringen. Daarvoor krijgen ze nog een paar miljoen extra, bovenop de schikking van 40 miljoen euro, bevestigt Patrick Buck, projectdirecteur van de Betuweroute.

De aanleg van de tunneltechnische installaties in de vijf tunnels van het goederenspoor verloopt moeizaam. Voor het eerst moet worden voldaan aan aangescherpte veiligheidseisen, waaronder het aanbrengen van sprinklers. De werkzaamheden zijn lastig en technisch complex. Het oorspronkelijke contract van 73 miljoen euro is bijna verdubbeld.
Lange tijd steggelden ProRail en de installateurs over 52 miljoen euro, eind vorig jaar troffen zij een schikking voor 40 miljoen. De onderhandelingen verliepen zo moeizaam dat ProRail de installateurs zelfs officieel in gebreke stelde, maar een week later werd alsnog het akkoord bereikt. Daarbij werd, in een poging de installaties op 2 januari op te leveren, onder meer voor 2,7 miljoen euro aan versnellingsmaatregelen getroffen. Volgens minister Eurlings hebben de bouwers zich aan die overeenkomst gehouden en krijgen zij die rekening betaald ondanks het feit dat de planning niet haalbaar bleek.

Imtech liet begin dit jaar al weten dat er nieuwe meerkosten waren en tot twee keer toe werd een nieuwe einddatum geprikt. Buck heeft nu echter een getekende overeenkomst in zijn bureaulade liggen waarin vermeld staat dat de werkzaamheden 18 mei worden opgeleverd. Hij beschouwt de nieuwe tegenvallers inderdaad als regulier meewerk; deze worden dan ook vergoed. ProRail betaalt de kosten uit de pot onvoorzien en heeft deze niet apart in de voortgangsraportage opgenomen.

Onderschat

Minister Eurlings gaf afgelopen week in de Tweede Kamer ruiterlijk toe dat de complexiteit van installaties in de vijf spoortunnels door alle partijen is onderschat. Installateurs GTI en Imtech hebben een verlies van bijna 20 miljoen euro genomen, maar het Rijk draait op voor de meeste kosten.
Op zaterdag 16 juni zal een lid van het Koninklijk Huis de goederentrein officieel in gebruik stellen. Het hele jaar vinden echter nog afrondende werkzaamheden plaats en kunnen slechts zeven treinen per dag per rijrichting rijden. Pas vanaf november is de lijn echt operationeel.

Reageer op dit artikel