nieuws

Gekkenwerk

bouwbreed

In tegenstelling tot haar voorgan ger wil de huidige minister van Binnenlandse Zaken de stadsdeelraden van grote gemeenten handhaven. Zij voelt zich blijkbaar niet gehinderd door de bestuurlijke dichtheid die ons land teistert en beperkt in een

In tegenstelling tot haar voorgan ger wil de huidige minister van Binnenlandse Zaken de stadsdeelraden van grote gemeenten handhaven. Zij voelt zich blijkbaar niet gehinderd door de bestuurlijke dichtheid die ons land teistert en beperkt in een
effectieve ontwikkeling, zowel economisch als ruimtelijk. Bestuurlijke blunders van een aantal stadsdeelbesturen ondersteunen het wegsturen van deze besturen.
Laat ik een voorbeeld dicht bij huis nemen: het bestuur van stadsdeel Amsterdam-centrum. Het jongste stadsdeel van alle 14 (!) die de hoofdstad inmiddels telt. Het bestuur van dit
stadsdeel buitelt over de ene blunder naar de andere blunder. Zo erg zelfs dat dit ook de aandacht trekt van de landelijke media. Ik noem vier voorbeelden. Het vlaggenregime, de gemengde functies van winkels, de short-stay verhuur van gemeubileerde woningen en het laten betalen van hoge leges door eigenaren van inpandige parkeerplaatsen.
Vooral het socialistische smaldeel van dit stadsdeelbestuur manifesteert zich als een benepen stalinistische bijna dictatoriale overregulerende en bedillerige bestuursmentaliteit die sinds het vertrek van wethouder Walter Etty (bijgenaamd: ‘Lenin aan de Amstel’) in onze hoofdstad niet meer waargenomen is. Ik loop met u de vier voorbeelden langs.
Enkele jaren geleden huurde dit stadsdeel – na een verbeten strijd – hoogwerkers in om de vlaggen van het dak van het Grand Hotel Krasnapolsky te verwijderen. Want vlaggen mag men niet zo maar, dat gebeurt in de grachtengordel volgens een vastgesteld regime, zo stelt dit bestuur. Onzin natuurlijk, men vlagt spontaan en op officiële feestdagen. Die strijd verloor dit stadsdeel.
Mijn favoriete bakker op de Haarlemmerstraat verkoopt lekker brood en dingen die daarbij horen. Daarnaast had hij vanaf de opening achterin de zaak een hoek met zitjes waar men koffie en thee kon nuttigen en daarbij een broodje eten. Dat kon dit stadsdeel niet toestaan, dus met veel machtsvertoon werd deze koffiehoek gesloten. Binnen enkele maanden moest dit stadsdeel heropening toestaan, omdat men sluiting niet meer kon hard maken. Dit was weer een verlies voor dit stadsdeel. Toen mochten mensen hun huis of appartement niet meer voor korte termijn verhuren aan buitenlanders die de hoofdstad bezochten of daar werkten. Want zo vond dit stadsdeel, dat was oneerlijke concurrentie met de plaatselijke hotels (4 en 5 sterren!). En, in dit geval nam het stadsdeel het op voor de klachten hierover van deze hotelketens, met wie overigens niemand anders medelijden heeft. Internationaal baarde deze stap veel opzien.
De centrale gemeenteraad heeft het stadsdeel overtuigd dat zij hiermee te ver ging, dus is dit ook een verloren kwestie. De laatste ‘stunt’ gaat over het intrekken van vergunningen voor onbepaalde tijd die zij zelf heeft afgegeven aan mensen die een inpandige parkeerplaats voor personenauto’s voor veel geld kopen of huren.
Men kan wel weer een vergunning krijgen om hun auto te parkeren op een duur gekochte of gehuurde inpandige plek, maar dan tegen betaling van hoge leges en tegen een strikte vergunning onder even strikte voorwaarden. Een ingewikkeld controleapparaat dat Lenin niet misstaan zou, werd opgetuigd en de eigenaars en huurders van inpandige parkeerplaatsen moesten de kosten ervan opbrengen. Het is jammer dat Kafka niet meer leeft, want hierover had hij bloemrijk kunnen verhalen.
Gelukkig heeft het college van B&W dit stadsdeel wederom tot een nederlaag gedwongen en wellicht gaat zij over tot onder curatele stelling van deze bestuurders.
Nee, minister Ter Horst, toen u stadsdelen verdedigde heeft u vast aan andere voorbeelden gedacht. Maar ik ben bang dat deze symptomatisch zijn voor deze bestuurlijke versnippering. Ik adviseer u: hou het eenvoudig en hef die handel op!
Hans Broeren
makelaar o.g., Amsterdam
www.broeren.com

Reageer op dit artikel