nieuws

Geen Europese aanbesteding voor ziekenhuizen

bouwbreed Premium

Uit de conclusie die de advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft gepubliceerd inzake het beroep van het Amphia-ziekenhuis over Europees aanbesteden, blijkt dat ziekenhuizen vooralsnog niet verplicht zijn Europees aan te besteden.

De Hoge Raad, die de conclusie veelal overneemt, zal hierover op 1 juni 2007 een beslissing nemen.
De advocaat-generaal is kritisch over de overwegingen van het Hof Den Bosch, dat eerder bepaalde dat het Amphia-ziekenhuis een publiekrechtelijke instelling is. Bekeken zou moeten worden of een instelling opereert op basis van de criteria rendement, doelmatigheid en rentabiliteit, en of het zelf het economische risico draagt van haar activiteiten.
De advocaat-generaal vindt het niet doorslaggevend dat het Amphia ziekenhuis zelf beperkt invloed heeft op de prijs van zijn diensten, waardoor de concurrentie-mogelijkheden beperkt zijn. Ook het bestaan van een contracteerplicht is op zich geen beslissende omstandigheid. De advocaat-generaal is van oordeel dat er geen sprake is van overheidsfinanciering, omdat ziekenhuizen concrete tegenprestaties moeten leveren.
Omdat de financiering prestatiegericht is, is het niet meer relevant of de premiegelden (Ziekenfondswet in dit geval) moeten worden opgevat als algemene middelen. Daarnaast betekent het bouwtoezicht door de overheid niet automatisch dat de overheid zeggenschap heeft over de inkoopbeslissingen van het ziekenhuis. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Inkoop en Logistiek in de Gezondheidszorg vindt GGZ Nederland, de branche-organisatie van de gezondheidsinstellingen, dat de conclusie van de advocaat-generaal goede perspectieven biedt, niet alleen voor de ziekenhuizen, maar ook voor de AWBZ-gefinancierde instellingen. Dit vooruitzicht geeft instellingen meer vrijheid om zelf te beslissen of zij voor hun inkoop gebruik willen maken van een aanbestedingsprocedure.

Reageer op dit artikel