nieuws

Friezen haken af voor bouw provinciehuis

bouwbreed

De provincie Friesland stelt zulke hoge eisen aan de bouwers van het nieuwe provinciehuis dat regionale aannemers kansloos zijn. Dat stellen VNO-NCW Noord en Bouwend Nederland.

Al voor de eigenlijke aanbesteding is begonnen, haken de Friese aannemers massaal af. “Niet omdat men geen ambitie heeft mee te dingen naar deze opdracht”, aldus ondernemersvereniging VNO-NCW Noord. “Maar omdat de combinatie van specifieke referentie-eisen de markttoegang voor noordelijke bouwers onnodig belemmert.”
De aannemers uit de regio zijn zelfs van deelname uitgesloten als ze hun krachten bundelen. “Ook wanneer de grootste concurrenten gaan samenwerken, zouden ze niet voldoen aan de referentie-eisen die door de provincie worden gesteld. Terwijl in dat geval een onderneming zou ontstaan met 800 man”, zegt een woordvoerder van VNO NCW.
Geïnteresseerde aannemers moeten onder meer kunnen aantonen dat ze de afgelopen vijf jaar grote parkeergarages hebben gebouwd, ervaring hebben met sloopwerkzaamheden op binnenstedelijke locaties en met de bouw van grote panden. “Dat soort werk komt in de provincie niet vaak voor”, aldus de woordvoerder. “Niettemin hebben we tot nu toe geen aannemers gesproken die zich niet gekwalificeerd voelen voor deze opdracht.”

Akkoord

Na verhitte discussies over de architectuur van het provinciehuis, ging de gemeente Leeuwarden begin dit jaar akkoord met de bouwplannen. De nieuwbouw kost zo’n 60 miljoen euro en moet uiterlijk eind 2009 klaar zijn Voordat met de bouw begint, moet op een betrekkelijk kleine oppervlakte aan de Tweebaksmarkt, in het centrum van de stad, zowel worden gesloopt als gerestaureerd. Daarna moet op deze moeilijk bereikbare plek worden gebouwd.
De Friese aannemers stellen dat zij dit werk goed aankunnen. Door de hoge selectiecriteria van de gemeente, voelen zij zich buitengesloten van de aanbesteding. Deze doet de emoties hoog oplopen. De Friese aannemers verwijten de provincie onredelijke eisen te stellen.
VNO NCW Noord stelt dat de handelswijze van de provincie botst met de belangen van de regionale werkgelegenheid. In de noordelijke bouw werken 55.000 mensen. “Terwijl er nog eens zo’n 82.000 ervan afhankelijk zijn.” De hoge eisen conflicteren ook met de nieuwe Aanbestedingswet.

Reageer op dit artikel