nieuws

Failliet

bouwbreed Premium

In het artikel ‘Elf metselbedrijven failliet, 130 werknemers op straat’ in Cobouw van 29 maart 2007 (nummer 62) doet directeur Wietze Postma uit Bergum alsof hij met FNV Bouw van alles heeft ‘geregeld’. Regiobestuurder Hendrik Mulder van FNV Bouw is de eerste om toe te geven dat hij al maanden zijn uiterste best doet om met de Postma-bedrijven in gesprek te blijven. Maar wel met een iets andere insteek dan Postma doet voorkomen: “Om scherp in de gaten te kunnen houden wat er gebeurt. En om voor de mensen toch nog íets te bereiken.”

In het artikel ‘Elf metselbedrijven failliet, 130 werknemers op straat’ in Cobouw van 29 maart 2007 (nummer 62) doet directeur Wietze Postma uit Bergum alsof hij met FNV Bouw van alles heeft ‘geregeld’. Regiobestuurder Hendrik Mulder van FNV Bouw is de eerste om toe te geven dat hij al maanden zijn uiterste best doet om met de Postma-bedrijven in gesprek te blijven. Maar wel met een iets andere insteek dan Postma doet voorkomen: “Om scherp in de gaten te kunnen houden wat er gebeurt. En om voor de mensen toch nog íets te bereiken.”
Postma heeft enkele van zijn vele bv’s failliet laten gaan. Daarbij zijn zo’n 130 mensen betrokken. De curator streeft naar een doorstart. “Voor sommige werknemers is het een oplossing om daarin mee te gaan”, aldus Mulder, “maar wie een betere werkgever kan vinden, raad ik zonder meer aan om op te stappen.”
Nog niet zo lang geleden organiseerde FNV Bouw bijeenkomsten voor de werknemers van de “Postma-gerelateerde bedrijven”, zoals Hendrik Mulder ze noemt: “We hadden veel klachten binnengekregen. Zo werden roostervrije dagen veelal niet betaald. Een deel van de mensen had afgelopen zomer de vakantie niet doorbetaald gekregen. En van reiskosten heeft Postma geloof ik nog nooit gehoord.”
Via persoonlijk contact met een van de bestuurders van de vele bv’s van Postma probeerde jurist Onne van der Klok van FNV Bouw naar een oplossing te zoeken voor de achterstallige betalingen. “Toen hoorden wij dat er waarschijnlijk problemen zouden ontstaan met de belastingen. Daardoor kwam het voor mij niet helemaal als een verrassing dat Postma eind februari faillissement aanvroeg voor de Brabantse Metsel Combinatie.” Even voor de duidelijkheid: ook deze BMC heeft de hoofdzetel in het Friese Bergum; een tweede vestigingsplaats is Lelystad.
Inmiddels heeft Hendrik Mulder twee keer meegemaakt hoe UWV en curator de werknemers van deze failliete Postma-ondernemingen te woord stonden. “De curator wil zoveel mogelijk mensen meenemen in een doorstart. Werkgelegenheid is een mooi streven, maar dan zal Postma toch echt moeten laten zien dat hij een ándere werkgever kan zijn.”
Hendrik Mulder houdt dus de vinger aan de pols bij de Postma-bedrijven. Hij wijst een doorstart niet voor iedereen van de hand: “Zo zijn er enkele oudere werknemers voor wie er op die manier een kans is tot spoedige uittreding. Eén werknemer is al 63, dus voor hem is een voortzetting van het dienstverband een welkome oplossing.” Maar verder?
“Ik heb tegen de curator gezegd dat ik de meeste werknemers liever vrijwilligerswerk zie doen: in beide gevallen krijgen ze geen loon, maar bij vrijwilligerswerk krijgen ze wél de waardering die ze toekomt.”
Anne Pols
Voorlichter FNV Bouw, Woerden
Anne.Pols@fnvbouw.nl

Reageer op dit artikel