nieuws

Fabrikanten garanderen kwaliteit winterverf

bouwbreed Premium

De Nederlandse verfindustrie garandeert de kwaliteit van winterverf, ook na 2010. Dat heeft schildersorganisatie Fosag te horen gekregen van de Vereniging van Verffabrikanten (V VVF).

De Fosag liet eerder dit jaar nog weten zich ernstig zorgen te maken over de kwaliteit van winterverf. De vrees bestond dat de verffabrikanten onvoldoende zouden inspelen op de verscherpte eisen die Europa heeft opgelegd voor verf.
Met ingang van dit jaar mag houtverf per liter niet meer dan 400 gram aan oplosmiddelen bevatten. In 2010 moet de hoeveelheid schadelijke stoffen zelfs zijn teruggebracht tot 300 gram per liter.
Volgens de Fosag voldoet de meeste oplosmiddelhoudende verf momenteel wel aan de eisen voor 2007 maar nog niet aan die van 2010. De VVVF heeft echter laten weten dat verffabrikanten daar wel druk mee bezig zijn. “Elke verffabrikant die nu lakken voor buiten in zijn programma heeft zitten, zegt in 2010 producten te hebben die aan de eisen zullen voldoen ten aanzien van duurzaamheid, applicatiegedrag en doorwerken in de winter”, aldus Paul Raasveld van de Fosag. “Zij zeggen daartoe door de concurrentiestrijd gedwongen te worden.”

Doorwerken

Goede winterverf is voor de Fosag van groot belang. De brancheorganisatie heeft zich ten doel gesteld de winterwerkloosheid onder schilders drastisch terug te brengen. Doorwerken in de koude wintermaanden is daarbij een van de maatregelen die is genomen. Dat kan echter alleen als er verf voorhanden is die ook bij lagere temperaturen goed droogt en hecht.
De Fosag heeft met de VVVF afgesproken dat de verfproducenten tijdig de markt zullen informeren over de nieuwe winterverven. De brancheorganisaties zullen bovendien op regelmatige basis met elkaar gaan overleggen over “signalen uit de markt over de eventuele gevolgen van de verfrichtlijn voor het schilderwerk”.

Reageer op dit artikel