nieuws

‘Er is een wereld te winnen bij energiebesparing’

bouwbreed

Voor corporaties valt nog een wereld te winnen aan energiebesparing. In zowel nieuwbouw als de bestaande woningvoorraad is veel winst te boeken. Het volgend jaar verplichte energielabel en nieuwe technieken kunnen de sociale huisvesters daarbij goed helpen.

Dat was in de kern de boodschap op het Aedes-congres “De wegen naar Rome, energiebesparingsopties voor corporaties” dat in Dronten werd gehouden. Afgezien van de kritiek van VROM en de Woonbond dat de corporaties nog niet het onderste uit de kan halen wat betreft energiebesparing, bleek dat diverse corporaties al veel actie hebben ondernomen om het energieverbruik aan te pakken.
De gebouwde omgeving is volgens cijfers van VROM goed voor 30 procent van de CO 2 -uitstoot en om die reden bij het kabinet nadrukkelijk in beeld om het energieverbruik in Nederland fors terug te gaan dringen. VROM-topambtenaar Merijn van der Giessen maakte tijdens het congres duidelijk dat door het platform energietransitie gebouwde omgeving diverse maatregelen onderzocht worden. Zo wordt er gesproken over een differentiatie van de overdrachtsbelasting en de invoering van een verplichte energieprestatienorm voor bestaande bouw.

Lastig

Beide voorstellen liggen echter politiek lastig. PvdA en CDA willen een korting op de overdrachtsbelasting juist inzetten voor starterswoningen en het lijkt vooralsnog een brug te ver dat de politiek ervoor kiest mensen tot investeringen in hun woning te dwingen zodat ze voldoen aan een energieprestatienorm.
Tijdens het congres lieten drie corporaties weten dat er voor de sociale huisvesters zonder dergelijke maatregelen veel te doen is. Staedion in Den Haag, OostFlevoland Woondiensten Dronten en Woningstichting Etten-Leur timmeren op eigen houtje aan de weg en zijn optimistisch over de resultaten.
Zo werkt de corporatie in Dronten al geruime tijd met het energielabel voor woningen, die vanaf volgend jaar verplicht wordt voor particuliere woningen en het jaar daarop voor de voorraad van de corporaties. Volgens directeur-bestuurder Truus Wierenga maakt het label het energieverbruik van een woning veel inzichtelijker voor bewoners. En het feitelijke energieverbruik wordt volgens haar almaar belangrijker, omdat de gas en elektriciteitsprijs een “stuk sneller” stijgt dan de huren.

Aanpassing

Corporaties kunnen volgens haar met het energielabel goed uit de voeten. Voorwaarde is wel dat er een aanpassing van het woningwaarderingstelsel komt. In het stelsel moet niet langer de aanwezigheid van een HR-ketel meetellen maar de hele energieprestatie van een woning.
Hoofd techniek en ontwikkeling Ruud van den Boom van de woningstichting Etten-Leur hield het congres voor dat de Brabantse corporatie inzet op warmte- en koude installaties in bijna alle nieuw woningen. “Koelen wordt in toenemende mate een kwaliteit die mensen gaan verwachten”, aldus Van de Boom. Los van het feit dat de warmtepompinstallaties duurder zijn speelt vooral de onbekendheid bij de huurders met het systeem de corporatie echter wel parten. “De systemen zijn goed, maar nog niet perfect. Het vraagt om en ander woongedrag”, aldus Van den Boom. Ook directeur Vastgoed Ruud Geelhoed van Staedion maakte duidelijk dat zijn corporatie vooral veel verwacht van innovatieve technieken in nieuwe woningen. Staedion lanceerde enige tijd geleden het plan met warmte uit de aarde nieuwbouwwoningen te gaan verwarmen en hoopt in 2009 daarmee te starten. Met de techniek ligt een epc van 0,3 tot 0,4 binnen handbereik.
Bij gebleken succes van deze en andere technieken is volgens Geelhoed te verwachten dat de discussie over de keuze tussen renovatie en nieuwbouw opnieuw zal oplaaien.

Reageer op dit artikel