nieuws

Dordrecht pakt riolen in probleemgebied aan

bouwbreed Premium

Dordrecht gaat 39 riolen vervangen in de periode tot 2010. De riolen liggen in het gebied met problemen met de houten funderingspalen. Dit blijkt uit het gemeentelijke rioleringsplan dat door het College van B en W is vastgesteld. Slechte riolering is mede de oorzaak van de funderingsproblematiek met houten funderingspalen in de gemeente. Lekke riolen zorgen ervoor dat de grondwaterstand lager is dan verwacht. Door uitvoeren van de maatregelen uit het rioleringsplan stijgt de rioolheffing jaarlijks met 2 procent, dit nog aangevuld met een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2 procent. In totaal kost de uitvoering 23 miljoen euro.

Dordrecht gaat 39 riolen vervangen in de periode tot 2010. De riolen liggen in het gebied met problemen met de houten funderingspalen. Dit blijkt uit het gemeentelijke rioleringsplan dat door het College van B en W is vastgesteld. Slechte riolering is mede de oorzaak van de funderingsproblematiek met houten funderingspalen in de gemeente. Lekke riolen zorgen ervoor dat de grondwaterstand lager is dan verwacht. Door uitvoeren van de maatregelen uit het rioleringsplan stijgt de rioolheffing jaarlijks met 2 procent, dit nog aangevuld met een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2 procent. In totaal kost de uitvoering 23 miljoen euro.
Dit jaar nog begint de gemeente met vervangen van 17 riolen in het probleemgebied. Ook volgt dit jaar nog een pilotproject naar grondwaterherstel in het aandachtsgebied funderingen. De gemeente zorgt voor het aanbieden van de drainage of riolering tot aan de erfgrens. De eigenaar betaalt de maatregelen die op eigen terrein worden uitgevoerd. In geval van een te lage grondwaterstand zorgt de gemeente voor water tot aan de erfgrens. Is de grondwaterstand te hoog dan zorgt de gemeente voor een ontwateringsvoorziening vanaf de erfgrens het openbare gebied in.

Reageer op dit artikel