nieuws

Deltaplan Bèta Techniek op stoom, hbo blijft nog achter

bouwbreed

Het Deltaplan B è ta Techniek, in 2003 opgesteld met als doel 15 procent meer instroom in hoger bèta- en technisch onderwijs en 15 procent meer uitstroom in 2010, ligt ‘op koers’. Dit vindt Platform Bèta Techniek dat belast is met de uitvoering van het Deltaplan. Hoewel het hbo de kwantitatieve doelstellingen nog niet heeft bereikt en de instroom zelfs daalt, hebben de technische universitaire opleidingen sinds 2000 25 procent meer studenten kunnen verwelkomen.

Deze voorlopige resultaten van het Deltaplan blijken uit de Voortgang Deltaplan Bèta Techniek die de ministers Ronald Plasterk (onderwijs) en Maria van der Hoeven (economie) onlangs naar de Tweede Kamer stuurden. Het succes van het Deltaplan zit hem vooral in het grote aantal scholen dat zich inzet om meer leerlingen en studenten te interesseren voor technische opleidingen, vindt Beatrice Boots van het Platform Bèta Techniek. “Alle hbo-instellingen en universiteiten met technische opleidingen doen mee, net als ruim honderd havo- en vwo-scholen. Het doel was om eind 2006 met minimaal 1200 basisscholen afspraken te maken. Ook dat hebben we ruimschoots gehaald.”
Bij de achterblijvende instroomcijfers voor het hbo plaatst Boots de kanttekening dat dit geldt voor de helft van de achttien hogescholen die technische opleidingen aanbieden. “Ik weet zeker dat zij uiteindelijk de doelstellingen ook gaan halen, maar dan in een iets later stadium.”

Maatregelen

Om de scholen hierbij te helpen, heeft het Platform een aantal maatregelen op stapel staan. Zo krijgt de samenwerking met havo/vwo en mbo extra aandacht, en worden nieuwe afspraken gemaakt met de instellingen die tot hogere instroom moeten leiden. “We zien duidelijk dat meisjes en allochtonen ondervertegenwoordigd zijn op de hogescholen”, licht Boots toe. “De instroom van die groepen kan echt een stuk beter. Samen met ECHO, het expertisecentrum diversiteitsbeleid, gaan we kijken hoe de scholen deze groepen beter kunnen begeleiden zodat ze niet alleen meer instromen, maar ook minder uitstromen. Denk aan extra begeleiding op bepaalde onderdelen. Soms hebben allochtonen een minder goed sociaal netwerk dan autochtonen. Door zo’n netwerk in de schoolsituatie aan te bieden, kun je het studeren een stuk aangenamer en gemakkelijker maken.”

Duurzaam

Ook wordt streng in de gaten gehouden of de aanpak die hogescholen bieden in het kader van het Deltaplan “duurzaam verankerd zit in het beleid”: “Dus niet te veel losse projectjes gericht op eenmalig succes, maar structurele plannen. Een ander punt: hoe heeft een instelling dit verankerd in het personeelsbeleid? Bijvoorbeeld door af te spreken dat aandacht voor werving en behoud van studenten tot een beloning leidt, om maar een voorbeeld te noemen.”
Nieuw is het inzetten van achthonderd universitaire (hoofd)docenten in de bovenbouw van havo en vwo. “Nu al, en in de toekomst zeker, is er een tekort aan docenten met een eerstegraadsdiploma. Uitwisseling tussen docenten van de universiteit en middelbare scholen in de omgeving is een mogelijkheid om dit op te lossen. Docenten op de middelbare school zouden op hun beurt colleges kunnen verzorgen voor propedeusestudenten.”
Ook worden basisschooldocenten en pabo-studenten bijgeschoold voor bètatechniek en komen er vier regionale Expertisecentra Bètatechniek, waar verschillende onderwijsinstellingen kennis kunnen uitwisselen. De onderwijsketen staat hierbij centraal, van basisschool naar hoger onderwijs.

Reageer op dit artikel