nieuws

CDA wil energieverbruik vanministeries fors terugdringen

bouwbreed Premium

De overheid moet het goede voorbeeld geven bij de terugdringing van het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Alle ministeries in het Haagse Wijnhavenkwartier moet daarom worden aangesloten op een milieuvriendelijk warmte-koeltesysteem.

Dat voorstel heeft het CDA gisteren gelanceerd. Volgens CDA-Kamerlid Antoinette Vietsch biedt de aanstaande nieuwbouw van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken een mooie gelegenheid om de energiehuishouding van alle ministeries in dit deel van de Haagse binnenstad aan te pakken en aan te sluiten op een systeem met koudeopslag. “Met zoveel capaciteit kun je een mooi rendabel project maken”, aldus Vietsch.
Het CDA vindt bovendien dat de Rijksgebouwendienst de lat voor de energieprestatie bij alle nieuwbouwplannen voor overheidsgebouwen hoger moet gaan leggen. Voor overheidsgebouwen zou de energieprestatienorm van 0,8 uitgangspunt moeten zijn. Deze begin dit jaar aangescherpte norm is nu alleen verplicht voor nieuwe woningen. “Als je deze norm verplicht stelt voor sociale woningbouw, moet je daar als Rijk ook zelf mee werken”, meent Vietsch.

Opheldering

Het Kamerlid vermoedt dat bij de nieuwbouw van de twee ministeries geen gebruik wordt gemaakt van de allernieuwste technieken om het energieverbruik terug te dringen. De plannen liggen immers al geruime tijd op de plank.
De CDA-fractie heeft milieuminister Cramer (VROM) schriftelijk om opheldering gevraagd over de nieuwbouwplannen. Vietsch wil ook van de minister weten of zij bereid is voor alle nieuwe rijksgebouwen een energieprestatiecoëfficiënt van 0,8 te gaan hanteren.

Reageer op dit artikel