nieuws

Bouwfonds ziet vergeten doelgroep

bouwbreed

“Herstarters worden slecht bediend op de woningmarkt. Het gaat om een grote groep met een budget dat vergelijkbaar is met dat van de ‘echte’ starters.” Directeur Nieuwe Markten van Bouwfonds MAB Ontwikkeling Friso de Zeeuw ziet ze in grote aantallen afkomen op starterswoningprojecten. Maar door de gestelde criteria vallen ze gauw buiten de boot.

Bij starters denken gemeenten vooral aan jongeren, waardoor een grote andere groep in de kou blijft staan. Terwijl die de bouwproductie een flinke impuls kunnen geven, meent de Bouwfonds-man. “We hebben een trend van vergrijzing en ontgroening. Daardoor krijg je steeds minder starters maar de hoeveelheid semi-starters”, zoals hij ze noemt, “blijft constant.”
De Zeeuw rekent tot de laatste categorie degenen die minstens één stap in hun wooncarrière achter de rug hebben en zijn aangewezen op woningen van maximaal 175.000 euro. “Het is een zeer gevarieerde groep die bij elkaar zorgt voor een veel groter deel van de verhuisbewegingen dan de starters.”

Snel

Herstarters zijn kopers die om uiteenlopende redenen geen financiële reserve achter de hand hebben in de vorm van een overwaarde of erfenis. Daardoor moeten ze het volledige koopbedrag lenen. Nogal eens gaat het om mensen die genoodzaakt zijn snel te verhuizen door bijvoorbeeld een scheiding of nieuwe baan.
Zij zijn vaak gedwongen een woning te kopen. “Voor huurwoningen bestaan lange wachtlijsten en je moet aan bepaalde criteria voldoen.” Maar ook op de koopmarkt komen herstarters moeilijk aan de bak. “Wel is het zo dat de mogelijkheden per regio sterk verschillen”, aldus De Zeeuw.
Een pover aanbod betekent niet meteen dat dan maar onder een brug moet worden geslapen. “Velen wijken uit naar buurten waar men eigenlijk niet wil wonen, met als doel er zo snel mogelijk weer weg te gaan.”
Hij doelt op stedelijke achterstandswijken. “Het is misschien geen groot drama; iedereen heeft recht op zijn eigen crisis in het leven”, relativeert hij. Maar voor een opbloei van achterstandswijken zal het volgens hem evenmin zorgen: “Deze mensen gaan geen binding aan met de buurt. Ze zien hun verblijf als een noodoplossing.”

Aanbod

Niet overal lijkt behoefte aan meer (her)starterswoningen. “Het hangt sterk af van het overige aanbod.” Amsterdam heeft een bestaande voorraad die pover afsteekt bij de hedendaagse starterswoningen. Die zijn vaak behoorlijk ruim en zitten bouwkundig goed in elkaar. “Daarmee zijn dat woningen met toekomstwaarde.”
In het landelijke Zeeland viel hem op dat veel dijkhuisjes – eenvoudige voormalige arbeiderswoningen – lang te koop staan. “De eerste behoefte is natuurlijk overal ruimte. In de regio is die volop te vinden en dan zie dat je de eisen van de kopers hoger worden. Misschien wel te hoog.”
De vijf jaar geleden door Bouwfonds gerealiseerde ‘stewardessenwoningen’ in Hoofddorp – gezien hun beperkte oppervlak van 55 vierkante meter wel smalend kippenhokken genoemd – blijken het op de markt goed te doen. Zij vormen in de Haarlemmermeer een gewild alternatief voor de daar alom aanwezige gezinswoningen. Sinds de oplevering vijf jaar geleden voor een ton, blijkt de waarde gegroeid tot 175.000 euro, constateert De Zeeuw tevreden.

Reageer op dit artikel