nieuws

Bloemenveiling Aalsmeer de hoogte in

bouwbreed

Met drie bouwlagen en uitgekiend, meervoudig ruimtegebruik kan Bloemenveiling Aalsmeer de gewenste uitbreiding van 60 hectare realiseren op een oppervlakte van slechts 5 hectare. Dat concludeert de taskforce Ruimtewinst, een door de provincie Noord-Holland betaalde groep ambtenaren en externe adviseurs, die creatieve oplossingen bedenkt als grote projecten veel kostbare ruimte dreigen op te slokken.

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers (ruimtelijke ordening en financiën) is in zijn nopjes. “De dreiging dat de bloemenveiling een Holle Bolle Gijs wordt in een druk en zwaarbelast gebied waar meer partijen aanspraak maken op de schaarse ruimte, is van de baan.”
In dit gebied ten zuiden van Schiphol, waar zich ook televisiestudio’s bevinden en een groot aantal aan de luchthaven gerelateerde bedrijven, is Bloemenveiling Aalsmeer verreweg de belangrijkste economische activiteit. De veiling verhandelt de producten van 3000 tuinders, biedt werk aan 45.000 mensen en exporteert bloemen en planten naar 85 landen. De jaaromzet bedraagt 1,7 miljard euro.
De veilinggebouwen beslaan nu al een oppervlakte van 110 hectaren. Binnenkort wordt een uitbreiding van 30 hectaren gerealiseerd in een gebouw met twee lagen, maar daarnaast zit de veiling te springen om nog eens 60 hectaren. Simpelweg bijbouwen is nauwelijks een optie. Dat staat op gespannen voet met woningbouwplannen, het streekplan of het bestemmingsplan. Zo komt er ten noordwesten van de veiling in een voormalig tuindersgebied al een groot nieuw bedrijventerrein: het Green Park.

Enthousiast

De oplossing van de taskforce voor de bloemenveiling – de hoogte in bouwen is door alle partijen enthousiast ontvangen, zegt Hooijmaijers. ”Het plan bestaat uit twee gebouwen van elk drie lagen, met tussen de gebouwen een groene scheg om beter aan te sluiten bij het landschap. Sommigen noemen het al De hangende tuinen van Aalsmeer.”
Stapelen lijkt de taskforce de beste vorm van verdichting. Stapelen is ook niet ongewoon voor de bloemenveiling. Verbindingen tussen gebouwen worden nu al onderhouden door luchtbruggen. Het dak wordt benut als parkeerrruimte.
Omdat de veiling stilleggen voor de bouw uitgesloten is, kiest de taskforce voor fasering. Tijdens een bouwcarrousel van 20 jaar wordt stapsgewijs gebouwd en gesloopt. De kosten van zo’n aanpak zijn weliswaar hoger dan bij conventionele bouw, maar daar staat tegenover dat er slechts vijf in plaats van zestig hectaren moeten worden aangekocht. ”Dat is natuurlijk een enorme besparing,” aldus Hooijmaijers. Over de totale bouwkosten doet de Task Force geen uitspraken. Hooijmaijers: ”Dat moeten de tuinders zelf maar uitonderhandelen met de aannemers.”
De gevolgen die de uitbreiding heeft op de infrastructuur worden nog nader onderzocht. Hooijmaijers wil dat de provincies Noord-Holland en Utrecht samen bekijken of er meer moet gebeuren dan de N201 omleggen en verbreden. ”En ik kan me voorstellen dat ook de gemeente Aalsmeer een vinger in de pap wil hebben.” De gedeputeerde dringt verder aan op onderzoek naar innovatieve manieren van transport. In 2002 sneuvelden een ondergrondse transportverbinding met Schiphol en een aansluiting op de hsl wegens de hoge kosten.

Alternatieven

Hooijmaijers verwacht dat de bloemenveiling het advies van de Task Force serieus neemt. ”Ik kan me niet voorstellen dat ze dit zomaar naast zich neerleggen. Zoveel alternatieven zijn er niet, ook de veiling beseft dat de vierkante meters ons niet op de rug groeien.”
Neemt de veiling het advies van de Task Force over, dan kan de bouw snel van start, verwacht Hooijmaijers. ”Een datum kan ik niet noemen, maar ik verzeker je dat het erg snel kan. Bij grote projecten ben ik altijd de snelste.”
Hooijmaijers maakte eerder gebruik van een Task Force Ruimtewinst. Dat gebeurde ondermeer in de Waarderpolder bij Haarlem, bij bedrijventerrein Noord in Weesp en bij de Waterkwekerij in Alkmaar. Een onderzoek door de Task Force kost gemiddeld één à anderhalve ton.

Reageer op dit artikel