nieuws

Bedrijfsleven vreest tekort aan bouwers

bouwbreed

Ondernemingen in binnen- en buitenland houden sterk rekening met vertraging en hogere kosten van hun bouwplannen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van het Amsterdamse adviesbureau KPMG.

De pessimistische stemming onder bedrijven wordt veroorzaakt door de stijgende vraag naar bouwcapaciteit. Maar liefst 75 procent van de ondernemingen voorziet in de komende vijf jaar “een aanzienlijke toename” van het aantal bouwopdrachten.
Dat brengt de beschikbaarheid van goede aannemers in gevaar, verwacht 40 procent van de bedrijven.
“Zij zien de realisatie van nieuwbouw in gevaar komen en verwachten dat projecten niet volgens planning en begroting worden opgeleverd”, aldus Jack van Rooijen, partner bij KPMG. “Bijna 40 procent van de bedrijven voorziet een sterke stijging in uitgaven aan bouwprojecten.”

Reputatie

Uit het onderzoek blijkt overigens dat opdrachtgevers uit het bedrijfsleven bij hun keuze voor een bouwbedrijf veel meer naar deskundigheid en geloofwaardigheid kijken dan naar de prijs.
“Slechts 12 procent van de ondernemingen geeft aan dat de prijs medebepalend is bij de selectie”, zegt Van Rooijen. “Vaak wordt gezegd dat een goede reputatie waardevoller is dan geld. Zeker in de bouw geldt dat op dit moment. Met de groeiende vraag naar bouwcapaciteit wordt een goede reputatie en een goede staat van dienst voor de aannemers dan ook van doorslaggevende betekenis.”

Kwaliteit

Volgens Van Rooijen doen bouwbedrijven er goed aan de kwaliteit van hun bouwvakkers op peil houden. “Een punt van kritiek is dat sommige aannemers zich bij het binnenhalen van opdrachten met het beste personeel presenteren en vervolgens bij de uitvoering een team inzetten met veel minder ervaring.”
Over het algemeen tonen bedrijven zich echter positief over hun aannemer. Zo’n 80 procent gaat bij een volgend project graag weer in zee met dezelfde bouwer. Doordat projecten veelal volgens planning verlopen en binnen budget blijven, ligt het bedrijfsleven zelden overhoop met de aannemerij.
Van Rooijen: “Ruim 70 procent van de opdrachtgevers geeft aan dat minder dan 10 procent van de bouwprojecten uiteindelijk uitmondt in een geschil of claim waaraan een onafhankelijke derde te pas moet komen”. Als er onenigheid is, dan gaat die in de meeste gevallen over een verschil van inzicht over de reikwijdte van de opdracht, gevolgd door vertraging en schaden.

Reageer op dit artikel