nieuws

ASVB-gilde voor ondernemer met grenzeloze ambitie

bouwbreed Premium

Op zoek naar een bedrijf waar hij zijn ondernemersgeest de vrije loop kon laten, bleken de jonge leeftijd van Richard de Moel (31) en zijn grenzeloze ambitie wel eens een belemmering. Bij het Ondernemersgilde van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB) vond hij wat hij zocht: een plek waar ondernemerschap een voorwaarde was en waar gold ‘hoe ambitieuzer, hoe beter’.

Het Ondernemersgilde van ASVB, een groep van bouw- en bouwgerelateerde ondernemingen, biedt jonge, veelbelovende ondernemers de kans in twee tot maximaal vijf jaar te laten zien dat zij bekwaam zijn om een directie- of managementfunctie te vervullen bij een zelfstandig werkend bedrijf. In deze periode moeten zij minimaal drie projecten binnenhalen en uitvoeren bij een van de ASVB-bedrijven. Vaak maakt de Integraal Bouw Proces Managementopleiding deel uit van de periode bij het Ondernemersgilde.
Voor De Moel was het gilde de meest logische stap in zijn carrière in de bouw. Zijn liefde voor het vak ontstond tijdens de opleiding mts bouwkunde. “Ik dacht altijd: daarna ga ik wel naar de hts. Maar ik vond de bouw meteen zo machtig mooi en leuk, dat ik na de mts gelijk ben gaan werken.”
Bij zijn eerste werkgever deed hij werkvoorbereiding, uitvoering en kopersbegeleiding, maar algauw kwam de wens bovendrijven om bij het beginproces betrokken te zijn. “Ik zag dat er in de voorbereiding zoveel fouten werden gemaakt waar we in de uitvoering dan mee te maken kregen. Ik wilde zelf de beslissingen kunnen nemen, vooraan in het traject.”

Diploma

D e volgende stap was planvoorbereider, daarna projectleider. Intussen kwamen het diploma van de HTI en de Bouwacademie er alsnog, en bleef het gevoel hangen dat hij méér wilde: zelf projecten organiseren, beslissingen nemen die maatgevend zijn voor de projectkeuze. Overtuigd van zijn eigen kunnen was hij al vroeg: “De projecten die ik deed, draaiden behoorlijke winsten, dus ik wist al dat ik het veel beter deed dan mijn collega’s”, glimlacht De Moel. “Maar behalve ambitie en inzet, heb je een bedrijf nodig wat jou die gelegenheid biedt.”
Er volgden gesprekken met diverse bedrijven, maar steeds ving De Moel bot. “Ze vonden me vaak te jong om werkelijk iets te kunnen. Kleinere bedrijven waren bang dat ik het roer over wilde nemen: als de zoon van de baas ook aan tafel zat, was wel duidelijk wie van ons de betere ideeën had.”
Het Ondernemersgilde bleek precies te zijn wat hij zocht. “Hier was ondernemersgeest juist een voorwaarde. Het leek me een aantrekkelijk traject. Ook lastig, omdat je niet goed weet waar je instapt. Je moest je projecten eerst zelf nog verwerven. Wel kreeg ik tips: ga daar en daar eens praten.” Zijn eerste project lag over de grens: bij bouwbedrijf Ibens in Antwerpen. “Het was wel erg ver weg van Lelystad, waar ik woon, maar ik dacht: praten kan geen kwaad.” Hij bleef er uiteindelijk anderhalf jaar om een nieuwe werkvoorbereidingsafdeling op te richten, en werd uiteindelijk bedrijfsleider, wat in België een functie op directieniveau is.
Zijn ervaringen met de Belgische manier van werken, die weinig procesmatig maar wel “supercreatief” is, versterkten De Moels opvattingen over het gebrek aan creativiteit in Nederland en de nadruk op de processen. “In België kreeg ik de mogelijkheid om het een keer heel anders te doen. Uiteindelijk ben ik niet gebleven omdat ik in België bij nieuwe klanten gezien werd als ‘die Hollander’, en niet als directeur van het bedrijf. Maar to en ik terug kwam ben ik onmiddellijk op zoek gegaan naar een bedrijf waar ècht ruimte is voor innovatie, niet in vakjes wordt gedacht en dat het ook echt anders doét.”

Produceren

Deze wens leidde De Moel naar More For You, waar hij een directeursfunctie kreeg: iets dat de meeste deelnemers aan het ondernemersgilde pas na drie jaar lukt. More For You is een bedrijf dat zich richt op het “produceren van hoogwaardige leefomgevingen met 25 procent meerwaarde”. “Die term ‘produceren’ is al vernieuwend. In de bouw produceren we namelijk niet. Over samen werken en samen ontwikkelen met alle partijen op gelijkwaardig niveau wordt nog steeds moeilijk gedaan. Bovendien impliceert produceren dat er sprake is van gedegen marktonderzoek, en dat ontbreekt in deze sector. Een ontwikkelaar koopt een stuk grond met een bestemmingsplan, en daar wordt iets op gebouwd. Vanuit deze tunnelvisie is men niet direct bezig met de klant. Samenwerking met de ketenpartners ontbreekt. Terwijl daar zoveel kennis zit.”
More For You werkt volgens de zelf ontwikkelde Maxximization- methode, waarbij de ontwikkeling van ieder gebied start met het in kaart brengen van de leefstijlen en waarde-opvattingen van het type mensen dat daar een huis wil kopen. “Wij hebben de beschikking over een onderzoeksmethode die achterhaalt waar bijvoorbeeld de postmodern hedonistische- of klassieke mensen, moderne bur gerij of kosmopolitische mensen wonen. Ook weten we exact hoe de verhuisbewegingen verlopen. Als een ontwikkelaar advies aan mij vraagt voor het bouwen van jaren ’30 woningen op een bepaalde locatie, zeg ik: alleen als de markt dat wil! Want voor hetzelfde geld vragen die plek en de gebruikers daar om een totaal andere stijl.”

Leefstijlen

Ook kijken De Moel en zijn collega’s welke leefstijlen goed bij elkaar passen en welke niet. “Het gaat erom wijken zodanig in te richten, dat mensen elkaar niet in de weg zitten en zo plezierig mogelijk samen kunnen wonen. Probleemwijken ontstaan als mensen wonen in een omgeving en een woning die niet bij hun leefstijl past.”
Projectontwikkeling wordt volgens De Moel nog steeds geleid door ‘wat kan er’ in plaats van ‘wat wil men’. “De meeste andere branches zijn wel continu bezig met markt- en behoefteonderzoek en aan de hand daarvan het ontwikkelen van vernieuwende producten. Dat kan de bouw natuurlijk net zo goed.”

Reageer op dit artikel