nieuws

Arcade denkt aan eiland voor vissersdorp Ter Heijde

bouwbreed Premium

Voor de kust van de prioritaire zwakke schakel Ter Heijde moet een eiland komen. Ook moet het hele dorp worden gesloopt voor nieuwe huizen. Dit ambitieuze plan heeft woningbouwcorporatie Arcade gisteravond de bewoners van Ter Heijde aan Zee voorgelegd.

Uitgangspunt voor de corporatie is dat in het oude vissersdorp de komende vijftig jaar weer goede huisvesting en een sterke zeewering komen. Ter Heijde is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat als één van de acht prioritaire zwakke schakels aangemerkt.
In het meest wilde plan van Arcade – een samenvoeging uit een fusie tussen Westambacht en Westland Wonen – moet er een eiland voor de kust komen, die verbonden is met de oever en ‘eventueel is voorzien van een kasteel of andersoortig bouw’, aldus de corporatie. Ook zijn er twee andere opties voorgelegd aan de bewoners (zie kader). Volgens Arcade zijn de woningen in Ter Heijde aan het einde van de technische levensduur. Geconstateerde gebreken zijn golvende daken, geoxideerde goten, weggevreten stenen/voegen en wijkende gevels. “Hierdoor ontstaat scheurvorming in de muren en vochtoverlast in de woningen.” Onderhoud en reparaties zouden geen soelaas meer bieden. Ook ingrijpend renoveren is geen optie, heeft de corporatie tegen de bewoners gezegd. Dit omdat het Bouwbesluit eisen stelt aan de bouw- en installatietechniek, die in deze huizen niet mogelijk zijn. Ook het feit dat de huidige woningen niet geschikt zijn voor gezinnen, ouderen en gehandicapten maakt het noodzakelijk dat de 198 huurwoningen en 78 koopwoningen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
Arcade geeft aan de komende tijd met vertegenwoordigers van de bewoners en de gemeente Westland te gaan overleggen. Ook worden alle inwoners persoonlijk bezocht om wensen en knelpunten in kaart te brengen. Aan het eind van het jaar komt de corporatie met een verder uitgewerkte visie.

Drie plannen voor prioritaire zwakke schakel

* LICHTE BRIES
Huidige huurwoningen worden vervangen door nieuwbouw, in vrijwel dezelfde stijl. Ook worden er verschillende woningen teruggebouwd (eenlaags eengezinswoningen met kap, tweelaags eengezinswoningen met kap en appartementencomplexen voor senioren). Het authentieke centrum (kerk en plein) blijft onaangetast
* STORMACHTIG
Scenario 1 met verschillende toevoegingen in de kuststrook, zoals een kleine boulevard (tevens betonnen kustwering) en ondergrondse parkeergarage. Een appartementencomplex aan de kust is een mogelijkheid. Ook twee appartementencomplexen, aan de linker- en rechterkant van het dorp is een optie.
* STORM
Scenario 1 en 2 plus een ‘bijzonder element’ toegevoegd aan Ter Heijde. Arcade denkt aan het aanleggen van een eiland voor de kust, die verbonden is met de oever (zie illustratie).

Reageer op dit artikel