nieuws

Allochtone middenklasse stelt hoge eisen aan woonomgeving

bouwbreed

Wijken met veel allochtonen hebben behoefte aan woningen en voorzieningen die voldoen aan de hoge eisen die deze groep stelt. Dat blijkt uit het onderzoek Kiezen voor de stad, van de Erasmus universiteit in Rotterdam en het kennisinstituut Movisie.

Als hun wensen worden genegeerd, zullen vooral allochtonen uit de middenklasse massaal hun woning in de grote steden te verruilen voor een huis in randgemeenten en Vinex-wijken.
Zo’n volksverhuizing kan ertoe leiden dat plannen om de leefsituatie in probleemwijken te verbeteren, moeilijk van de grond zullen komen. “Door snel te handelen en te zorgen voor woningen van goede kwaliteit moeten mensen in de stad blijven wonen”, zegt onderzoeker Radboud Engbersen. Hij pleit ervoor bewust te gaan bouwen voor deze groep. “Er moet rekening worden gehouden met wat zij belangrijk vinden. Daarbij gaat het vooral om kwaliteit op verschillende gebieden: de reputatie van de wijk, de leefomgeving, de publieke ruimte en de woningen.” Het onderzoek wijst uit dat allochtonen dezelfde eisen stellen aan de wijk waarin ze wonen als autochtonen. Het hoge voorzieningenniveau, de levendigheid en de dynamiek van de grootsteedse wijken zijn belangrijke redenen voor allochtonen om zich te vestigen. Tegelijkertijd willen velen naar een andere buurt verhuizen. “Niet omdat de suburb zo aantrekkelijk is, maar omdat men eraan twijfelt of de stad wel een geschikte omgeving is voor opgroeiende kinderen.”

Veilig

Allochtonen uit de middenklasse geven de voorkeur aan nieuwbouwhuizen in veilige, groene wijken waar ook autochtonen leven. Woningen waaraan veel moet worden verbouwd, zijn aan de groep niet besteed. Dit doet te veel denken aan de oude huizen waarin zij zijn opgegroeid. De nabijheid van kerken, moskeeën en andere religieuze centra speelt geen rol. Daarentegen hechten ze veel waarde aan de aanwezigheid van ‘gemengde’ scholen in de wijk. Ook speelt de reputatie van een wijk een belangrijke rol.

Reageer op dit artikel