nieuws

Alliantie biedt toch lening starters aan

bouwbreed

Woningcorporatie de Alliantie gaat bij de verkoop van huurwoningen toch renteloze startersleningen verstrekken. De lening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen het benodigde bedrag en de maximale hypotheek die een koper kan krijgen.

Twee jaar geleden verbood het ministerie van VROM deze financiële constructie omdat de corporatie daarmee voor bank zou spelen en dat mag niet. Het ministerie heeft de werkwijze nu alsnog goedgekeurd. Het gaat om een juridische kwestie, weet Alliantie-woordvoerder Gido Lodders. “Na uitgebreide studie is de conclusie dat het wel mag.”
Voor de uitvoering werkt de corporatie samen met het Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). De Alliantie geeft deze organisatie een budget waaruit de startersleningen worden verstrekt. Het gaat om maximaal 20 procent van het benodigde bedrag inclusief kosten koper. Wanneer het inkomen van de koper stijgt, moet deze alsnog rente betalen. In veel gevallen zal dat vlot zijn, denkt Lodders. Want om voor de lening in aanmerking te komen, moet er een perspectief zijn op inkomensgroei.
Door de regeling willen waarschijnlijk meer huurders hun woning kopen. Dat levert extra omzet op waarmee de kosten van de renteloze leningen een heel eind zullen worden terugverdiend, is de verwachting. De Alliantie bezit 60.000 woningen en is actief in de regio van Amsterdam tot Amersfoort. Het afgelopen jaar zijn 675 huurwoningen verkocht.

Rentedragend

Drie jaar na de koop beoordeelt het SVN of en in welke mate de starterslening alsnog rentedragend kan worden. De volgende peilmomenten zijn na zes, tien en vijftien jaar. De helpende hand is er niet onbeperkt, maakt Lodders duidelijk: wie weer zakt in inkomen kan niet terug in de regeling. Dan is het zoals met ieder ander: pech.
Het accent zal liggen op zittende huurders die hun huis willen kopen. De regeling wordt aangeboden als optie bij wellicht duizend woningen die voor verkoop in aanmerking komen. Hoeveel startersleningen daaraan vastzitten en voor wie allemaal, is daarmee nog niet bepaald. Lang niet alle zittende huurders willen kopen en ook niet iedere (andere) koper komt voor de lening in aanmerking. Volgens Lodders wordt de regeling nader uitgewerkt en zal over alle aspecten medio dit jaar duidelijkheid zijn.
De lening kan worden gecombineerd met andere regelingen voor starters zoals koopgarant; een variant van sociaal gebonden verkoop. Het is niet de bedoeling dat onbeperkt huizen van de corporatie in de verkoop gaan; het instrument wordt strategisch ingezet voor specifieke projecten.

Reageer op dit artikel