nieuws

Alkmaar heft bouwstop viaduct N242 deels op

bouwbreed Premium

De bouwstop van het viaduct over de N242 in Alkmaar is gedeeltelijk voorbij. De gemeente keurde vrijdag de constructietekeningen voor de funderingen goed. Hoofdaannemer Heijmans kon daarom gisteren het werk hervatten. Voor de constructie van de pijlers en het in situ wegdek geeft het college van B&W nog geen goedkeuring.

Er zit weer een beetje schot in de reconstructie van de N242, de oostelijke ringweg van Alkmaar die de A9 verbindt met de Westerweg in Heerhugowaard, nadat de gemeente eerder een algehele bouwstop afriep. Vlak voor het weekeinde herzag het college het eerder ingenomen standpunt dat aannemer Heijmans Beton- en Waterbouw de bouw pas mocht hervatten als het het totale ontwerp was goedgekeurd. De wapening van het funderingswerk was al aangebracht. Met het goedkeuren van de constructietekeningen voor de funderingen zal de aannemer spoedig het beton kunnen storten.
Wethouder Hansen van Verkeer is in ieder geval opgelucht dat de bouw van het viaduct is hervat: “De reconstructie van de N242 is van cruciaal belang voor Alkmaar en de regio. Natuurlijk willen we allemaal dat de wegwerkzaamheden snel achter de rug zijn en we over nieuw asfalt kunnen doorrijden. Maar veiligheid gaat voor alles. Daarin doen we geen concessies. Nu niet en nooit niet.”
De start van de bouw van de viaducten liep vertraging op, doordat de gemeente Alkmaar ernstige knelpunten constateerde in het constructieve ontwerp van het nieuwe viaduct. B&W keurde daarom de ingediende constructietekeningen en constructieberekeningen af omdat het ‘onvoldoende garanties bood voor de veiligheid van de toekomstige gebruikers van het viaduct en de ondergelegen weg’. In een contra-expertise ondersteunde ingenieursbureau DHV de opvatting van het college.
Het probleem spitst zich nu toe op het ontwerp van het totaal nieuwe concept van een in situ wegdek dat tussen de pijlers komt. Donderdag meldde het hoofd afdeling bouwen van de gemeente Alkmaar Annemieke Schnerr nog dat zij een stroom aan aanpassingen van Heijmans op het ontwerp had ontvangen die “nog niet tot het genoegen van de gemeente waren”.

Vorderingen

Inmiddels geeft Alkmaar toe dat er “al flink wat vorderingen in de goede richting zijn.” Het college van B&W hoopt dan ook dat het de constructietekeningen en berekeningen van de pijlers kan goedkeuren voordat het werk aan de fundering is afgerond. Het aanpassen van het constructieve ontwerp van het wegdek vindt zijn afronding tijdens de bouw van de pijlers. Heijmans moet het nieuwe tracé van de N242 conform afspraken met de opdrachtgever de provincie Noord-Holland vóór 1 maart opleveren.

Reageer op dit artikel