nieuws

Aboutaleb waarschuwt tegen ‘groenpluk’

bouwbreed Premium

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aboutaleb waarschuwt werkgevers om jongeren die hun opleiding nog niet hebben afgemaakt, al van school te halen. Deze zogenoemde groenpluk keert zich op termijn tegen die jongeren zelf, vindt hij.

Vooral vmbo- en mbo-leerlingen zijn nog wel eens gevoelig voor aanbiedingen van werkgevers om bij hen aan de slag te gaan. In technische beroepen, waar nu al een grote behoefte aan handjes is, komt dat voor. Niet doen, zegt de bewindsman.
Als een werkgever al zit te springen om jonge instroom, biedt zo iemand dan een baan aan voor bijvoorbeeld drie dagen en laat hem of haar in ieder geval de opleiding afmaken. Daar heeft de jongere meer aan en op termijn ook de werkgever zelf.
Aboutaleb zei dit in een reactie op de Arbeidsmarktanalyse van de Raad voor Werk en Inkomen. Daarin constateert voorzitter Jan van Zijl dat er hoe langer hoe meer scheefgroei optreedt tussen de vraag vanuit de arbeidsmarkt en het aanbod. Dat heeft te maken met de te geringe instroom in de beroepen waar juist het meeste behoefte aan is.

Bouwberoepen

Volgens de analyse is bijvoorbeeld instroom in de bouwberoepen in het middelbaar beroepsonderwijs nog voldoende. Het is echter de vraag of die nodig zijn. Volgens het CWI vindt de toename in werkgelegenheid in de bouw juist plaats in lagere functieniveaus. De kans is dus groot dat de mbo-er vaker onder zijn niveau zal moeten werken.
Dit geldt temeer omdat op het niveau van de startkwalificaties, vmbo-2-niveau, de instroom in technische en bouwopleidingen te gering is. Dat levert op termijn problemen op, die versterkt worden omdat in traditionele mannensectoren als de bouw het arbeidsaanbod nauwelijks zal groeien, eerder krimpen. De groei in het aanbod komt vooral door instroom van vrouwen en door een hogere arbeidsparticipatie van ouderen.
In de elektrotechniek is de situatie geheel anders. Daar is de instroom op mbo-niveau laag waardoor in die sector toekomstige problemen opdoemen. Op hbo-niveau daarentegen lijkt de instroom zodanig dat daar geen probleem te verwachten is.

Regionaal

Aboutaleb pleit ervoor om de problemen vooral regionaal aan te pakken. “De arbeidsmarkt in Maastricht is een geheel andere dan die in Leeuwarden en weer anders dan in Amsterdam. Gemeenten, ROC’s en werkgevers moeten daar afspraken over maken, onder andere over stageplaatsen”, vindt hij.
Vanuit het Rijk kunnen de initiatieven op steun rekenen. Daartoe wordt een participatiefonds gecre ë erd waarin bestaande geldpotjes zullen worden samengevoegd. Daardoor kan er makkelijker maatwerk wor den geleverd.

Reageer op dit artikel