nieuws

Aantal werkvergunningen Polen explosief gestegen

bouwbreed

Het totaal aantal werkvergunningen voor Polen is flink gestegen. Volgens het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is het aantal vergunningen ruim verdrievoudigd. Er worden relatief weinig vergunningen verstrekt aan de bouwsector.Het CWI gaf in het eerste kwartaal van dit jaar 23.982 vergunningen aan deze arbeidsmigranten. Dat is ruim drie keer zoveel als in de eerste drie maanden van 2006. Toen werden er 6723 vergunningen verstrekt aan werknemers uit de Oost-Europese landen waarvoor minister Donner (sociale zaken) per 1 mei de grenzen volledig wil openen. Het overgrote deel – bijna 90 procent – gaat naar Poolse werknemers.

Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde kwartaalcijfers van het CWI over de tewerkstellingsvergunningen.
Van de 23.982 vergunningen zijn er 1740 verstrekt aan werknemers die in de bouw willen werken. Daarmee neemt de sector een derde plaats in. Toch is het een relatief laag aantal. Een CWI-woordvoerder vermoedt dat dit komt door het hoge aantal zzp’ers in de bouw. Ook kan het zijn dat de Polen zijn gedetacheeerd via een Pools bedrijf. In beide gevallen is een tewerkstellingsvergunning niet nodig. Zowel het CWI als het ministerie van Sociale Zaken willen niet de link leggen met het illegale circuit.
De vergunningen zijn veelgevraagd in de functies lassen (810), constructie/leidingen monteren (378) en metselen (94). Slopen (26), schilderen (11) en straatmaken (11) scoren opvallend laag.
Volgens de woordvoerder van het voormalige arbeidsbureau is er een duidelijke stapsgewijze stijging van de verstrekte vergunningen waar te nemen in het afgelopen jaar. Dat heeft volgens hem vooral te maken met besluiten van het vorige kabinet om soepeler werkvergunningen te verstrekken aan Oost-Europeanen voor bepaalde sectoren. Het gaat hierbij om de sectoren waar werkgevers kampen met een toenemend tekort aan personeel. De bouw is daar één van.

Schrappen

De versoepeling bestond uit het schrappen van de arbeidsmarkttoets. De toets zorgde er voor dat werkgevers eerst moesten kijken of er Nederlandse werknemers zijn die het werk kunnen invullen. Met het wegvallen van de arbeidsmarkttoets is het makkelijker geworden voor Polen en werknemers uit zeven andere ‘nieuwe’ EU-landen om deze vacatures in te vullen.
Donner wil dat werknemers uit de Oost-Europese landen die in 2004 lid zijn geworden van de Europese Unie, vanaf volgende maand zonder de tewerkstellingsvergunning in Nederland aan de slag kunnen. Morgen praat hij daarover met de Tweede Kamer. Het lijkt erop dat het parlement deze keer wel instemt met het volledig openen van de Nederlandse grenzen.
Vorig jaar verstrekte het CWI in totaal 59.407 werkvergunningen aan werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 29.755 in 2005.

Reageer op dit artikel