nieuws

Aanpak bedrijventerrein sneeft op exploitatie

bouwbreed

Wie mooiere, duurzame bedrijvenlocaties wil, moet meer tijd nemen voor de ontwikkeling ervan. Dat zegt Jaap Modder, voorzitter van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De korte omlooptijd die gemeenten hanteren voor de grondexploitatie leidt tot een grote druk om snel te verkopen. Daarbij sneuvelt de kwaliteit; met een snelle roep om herstructurering als gevolg.

Modder sprak zich gisteren uit op een ‘verdiepingscongres’ in Den Bosch over bedrijventerreinen, georganiseerd door de bureaus Arcadis en Stec Groep. Het motto luidde ‘Weg met de lelijke dozen, leve de prachtlocaties’.
Modder zag nieuwe terreinen met het oog op de grondopbrengst snel worden uitgegeven. Dat leidt tot een ondoordachte invulling. En zo gauw een terrein vol is, komt er een volgend in beeld en wordt naar het oude niet meer omgekeken. Die manier van werken is de dood in de pot voor de exploitatie, meent Modder. Vooral omdat geld uit de grondverkoop later niet meer in het terrein wordt geïnvesteerd.

Moeizaam

De 200 vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven die op de historische locatie van de Verkadefabriek hun gezicht lieten zien, mochten zich buigen over de vraag waarom de aanpak van bedrijventerreinen in Nederland zo’n moeizame aangelegenheid is. Want er wordt wel veel over gepraat maar vervolgens gebeurt er bar weinig. Dat vond vrijwel iedereen. Niemand in de zaal stak zijn hand op bij de vraag wie er tevreden is met de huidige situatie.
Provinciebesturen klagen dat gemeenten niet willen samenwerken in grotere verbanden die aansluiten bij de schaal waarop bedrijven zich oriënteren. Projectontwikkelaars zuchten onder de hoge eisen die worden gesteld aan de uitvoering, waardoor herstructureringsplannen vastlopen op te hoge kosten. En politici klagen vooral steen en been over hun uitzicht vanaf de snelweg.

Topcreaties

Maar als schoonheid moet schuilen in een op de functie afgestemde vormgeving, komen veel ‘lelijke’ loodsen in een ander perspectief te staan. Ze bieden tegen gunstige kosten precies de ruimte die het betrokken bedrijf nodig heeft, weet Caspar Wortmann van projectontwikkelaar Kompaan Vastgoed. Om daarvan architectonische topcreaties te maken, is onrealistisch veel extra geld nodig.
Wortmann noemt herstructurering van verouderde bedrijventerreinen op de eerste plaats een politieke kwestie. Want betrokken bedrijven kunnen best heel tevreden zijn met hun relatief goedkope onderkomen. Iets soortgelijks ziet hij ten aanzien van leegstand. Marktpartijen komen in beweging als de “verelendung” daarvoor ver genoeg is gevorderd. “Een overheid die leegstand versneld wil aanpakken, betaalt daarvoor de rekening.”
Herstructurering is volgens hem het meest kansrijk wanneer er flink kan worden bijgebouwd. Dat levert geld op dat kan worden gestoken in kwaliteitsverbetering.

Reageer op dit artikel