nieuws

Zweden biedt onderdak aan Europese onderzoekers

bouwbreed

Zweden is bereid onderdak te bieden aan het researchproject European Spallation Source (ESS). Dat heeft de regering in Stockholm verklaard.

Voor het internationale project ESS is de bouw nodig van een onderzoeksfaciliteit voor circa 1,2 miljard euro. Zweden neemt daarvan 30 procent voor zijn rekening. Van de jaarlijkse kosten voor de bedrijfsvoering (130 miljoen) wil het land 10 procent betalen.
ESS is een deeltjesversneller met behulp waarvan wetenschappers proeven willen doen om kennis te vergaren over de samenstelling respectievelijk de opbouw van materialen. Dit met oog op pure research en productontwikkeling voor industriële doeleinden. De deeltjesversneller wordt de grootste in zijn soort ter wereld, zo’n 600 meter lang, en is in veel opzichten te vergelijken met het Europese centrum voor nucleair onderzoek (CERN) in Genève.
De Zweedse regering ziet, in tegenstelling tot het vorige kabinet veel heil in de vestiging van het neutronenresearchcentrum. Volgens bewindsman Lars Leijenborg versterkt dat de Scandinavische positie als hightechregio in Europa en is het goed voor de werkgelegenheid. Volgens Leijenborg heeft Zweden als vestigingsplaats al de steun van andere Europese landen. De installatie gaat in 2018 in bedrijf.

Reageer op dit artikel