nieuws

Vrouwen steeds belangrijker in middenkaderfuncties

bouwbreed

Het aantal vrouwen in kaderfuncties stijgt gestaag. Volgens de gegevens van Cordares nam hun aantal toe van 1.700 in het jaar 2000 tot ongeveer 2.000 in 2005. De nieuwste cijfers o.a. van Fundeon laten zien dat het aantal vrouwen in 2006 opnieuw is gestegen.

Het aantal vrouwen in kaderfuncties stijgt gestaag. Volgens de gegevens van Cordares nam hun aantal toe van 1.700 in het jaar 2000 tot ongeveer 2.000 in 2005. De nieuwste cijfers o.a. van Fundeon laten zien dat het aantal vrouwen in 2006 opnieuw is gestegen.
Bepaalde functies springen in het oog. Een functie waarin relatief veel vrouwen werkzaam zijn is die van werkvoorbereider. Inmiddels werken er zo’n 500 vrouwelijke werkvoorbereiders bij bouwbedrijven. In 2000 lag dit aantal ruim 100 lager.
Een relatief nieuwe functie waarin het aantal vrouwen snel is gestegen is die van kopersbegeleider. Waren er tot 2000 nauwelijks vrouwen in die functie werkzaam, volgens de jongste gegevens van Cordares werken er op dit moment meer dan 100 vrouwelijke kopersbegeleiders bij bouwbedrijven.
Het aantal vrouwen in topfuncties verandert daarentegen nog niet zo sterk. Het aantal vrouwelijke directeuren blijft zo’n beetje op hetzelfde niveau steken. Het schommelt rond de 30. Hetzelfde geldt ten aanzien van de vrouwelijke bedrijfsleiders. Hun aantal ligt rond de 25.
De groei van het aantal vrouwen (vooral dus in middenkaderfuncties) lijkt een hoopvol teken. Eveneens gunstig is dat vrouwelijk kaderpersoneel zo’n 6 à 7 jaar jonger is dan hun mannelijke collega’s. Dit verschil doet zich in alle functies voor. De vrouwelijke werkvoorbereider is gemiddeld 30 jaar, haar mannelijke collega 35 jaar. En in de relatief nieuwe functie van kopersbegeleider is de gemiddelde leeftijd van vrouwen 34 jaar, terwijl die van hun mannelijke collega’s 39 jaar is.
Het feit dat vrouwen gemiddeld jonger zijn dan mannen heeft als voordeel dat vrouwen langer meekunnen in het arbeidsproces dan mannen. Belangrijk is wel dat uitstroom wordt vermeden. Zorgtaken kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat vrouwen alsnog afhaken. Mocht dit geen belemmering meer zijn, dan valt te verwachten dat het aantal vrouwen in de hogere regionen van de functieladder ook zal toenemen. Het hogere kader in de bouw komt vaak voort uit het middenkader.
Het is dus van groot belang dat de bouw er voor zorgt dat het vrouwelijk kaderpersoneel wordt behouden en dat uitstroom wordt voorkomen. Op zijn beurt kan van een goed HRM-beleid een positieve uitstraling uitgaan voor wat betreft de aantrekkelijkheid van de bouw als werkgever.
Het EIB voorspelt dat in de komende jaren er sprake zal zijn van een groeiende behoefte aan UT-personeel en dan vooral middenkaderpersoneel. De instroom, zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt, houdt daarmee geen gelijke tred. Het gevolg van deze tegengestelde ontwikkeling is krapte op de arbeidsmarkt. Het vasthouden en versterken van de trend die nu zichtbaar is voor wat betreft het vrouwelijk middenkader kan een belangrijke bijdrage zijn aan de oplossing van dit probleem.

Reageer op dit artikel