nieuws

VROM komt met checklist unitbouw

bouwbreed

Ontwerpers, bouwers en installateurs moeten bij unitbouw in het bijzonder aandacht besteden aan de brandkleppen in ventilatiekanalen en aan brandveilige afdichting van kabel- en leidingdoorvoeringen. Ook is extra aandacht vereist voor compartimentering of opvulling van de holle loze ruimten tussen de gestapelde units en tussen de units en de schilconstructie.

Ontwerpers, bouwers en installateurs moeten bij unitbouw in het bijzonder aandacht besteden aan de brandkleppen in ventilatiekanalen en aan brandveilige afdichting van kabel- en leidingdoorvoeringen. Ook is extra aandacht vereist voor compartimentering of opvulling van de holle loze ruimten tussen de gestapelde units en tussen de units en de schilconstructie.
Deze en andere aanbevelingen staan in de vandaag te presenteren Wegwijzer brandveiligheid unitbouw van de VROM-inspectie. De inspectie zet in de wegwijzer uiteen aan welke brandveiligheidseisen de unitbouw moeten voldoen. Directe aanleiding voor de wegwijzer is het onderzoek naar de brand in het cellencomplex op Schiphol, waaruit bleek dat er veel te weinig aandacht is voor brandveiligheid.
De wegwijzer, in samenspraak met de branchevereniging voor unitbouwers VVVA gemaakt, bevat een checklist voor de bedrijven die betrokken zijn bij de unitbouw, de gebruikers en gemeenten. Het is de bedoeling dat de betrokken partijen op basis van de wegwijzer alle bestaande unitbouw gaan controleren.

Reageer op dit artikel