nieuws

Vpb-plan Brussel slecht voor middelgroot bedrijf

bouwbreed Premium

De plannen van de Europese Commissie om een grensoverschrijdende grondslag voor de vennootschapsbelasting (vpb) in te voeren, pakken slecht uit voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Multinationals profiteren wel van de door Brussel uitgestippelde koers.

De Europese Commissie wil landen toestaan om hun eigen vpb-tarief vast te stellen. Daarnaast mogen multinationals kiezen of zij volgens de Europese of de nationale grondslag vpb betalen. Door de verschillende nationale belastingtarieven gaan internationaal actieve bedrijven zich vestigen op plaatsen waar zij het meeste belastingvoordeel binnenhalen.
“Voor de multinationals levert dat een voordeel op. Met name door een verlichting van de administratieve lasten. Maar het midden- en kleinbedrijf profiteert niet van de Europese vpb-regels”, legt Albert van Horst van het CPB uit. De winst van multinationals kan door de Brusselse plannen met 10 procent stijgen.
Lokale ondernemingen die niet of beperkt in andere Europese landen actief zijn, zien hun winst met 10 procent dalen als de plannen van de Europese Commissie worden uitgevoerd. De winstdaling wordt veroorzaakt door de scherpere concurrentie met multinationals die volgt op de aanpassing van de vpb-grondslag.

Harmonisatie

Volgens het CPB pakt een Europese harmonisatie van het vpb-tarief economisch gezien het beste uit. In alle landen van de Europese Unie wordt dan hetzelfde vpb-tarief toegepast. Op die manier wordt voorkomen dat multinationals zich bij hun vestigingskeuze laten leiden door fiscale argumenten. En dus wordt die keuze op economische grond gemaakt wat volgens het CPB leidt tot een hoger productieniveau en een efficiëntere bedrijfsvoering.
Europese harmonisatie van het vpb-tarief pakt volgens het CPB ook gunstiger uit voor middelgrote ondernemingen. “Het voordeel voor het mkb, dat zich vooral vertaalt in lagere administratieve lasten, is moeilijk te voorspellen. Dat is per onderneming verschillend”, nuanceert onderzoeker Van Horst de onderzoeksresultaten.
Ullrich Schröder, lobbyist namens belangenvereniging MKB Nederland in Brussel, is niet te spreken over de plannen van de Europese Commissie. “Er wordt een ingewikkeld stelsel opgetuigd waarvan 1 procent van de ondernemingen in Europa profiteert.” Schröder is er daarnaast niet van overtuigd dat een harmonisatie van vpb in Europa het midden- en kleinbedrijf iets oplevert. “Met de Europese regels worden dan ook de internationale accountantsregels ingevoerd. En dat levert alleen maar meer administratieve lasten op.”
Schröder adviseert de Europese Commissie om zich te concentreren op de trage terugbetaling van btw door de Europese douanes. “Daar hebben grote én kleine ondernemingen last van.”

Reageer op dit artikel