nieuws

‘Vmbo-leerling veel creatiever werven’

bouwbreed

Werkgevers moeten vmbo-leerlingen veel eerder en actiever warm maken voor de bouw of een technisch beroep. Bedrijven klagen wel veel over de gebrekkige aansluiting tussen de opleiding en het werk, maar zijn zelf veel te onzichtbaar op de scholen, zegt voorzitter Hans de Boer van de Taskforce jeugdwerkloosheid.

De Boer laakte gisteren bij de start van de campagne “Kiezen moet je kunnen” voor een tijdige en realistische beroeps- en studiekeuze de passieve houding van werkgevers bij de vroegtijdige werving van jongeren op vmbo-scholen. “Het bedrijfsleven staat maar voor de school om te wachten wat er uit komt. Ze moeten er veel eerder inschieten, op de vmbo’s aanwezig zijn en zich daar al presenteren”, aldus de Boer.
De voorzitter van de taskforce wees er net als minister Donner (sociale zaken) gisteren op dat het maken van een goede studie- en beroepskeuze en actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven daarbij alleen maar belangrijker wordt nu de arbeidsmarkt krapper wordt. Verkeerde keuzes kunnen leiden tot een diploma waar de arbeidsmarkt niet naar vraagt, zei Donner. “Dergelijke vermorsing kunnen we niet hebben in een tijd dat bedrijven om jonge mensen zitten te springen”, aldus de minister.
Zowel het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) als het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) trok recent aan de bel over dreigende structurele tekorten aan vakmensen in de bouw. Zo zijn er volgens het EIB komende jaren ruim 6000 nieuwe schilders nodig, terwijl de instroom bij de opleidingen alleen maar daalt. Het CWI heeft berekend dat er tot 2010 in verschillende technische sectoren, waaronder de installatiebranche, de bouwnijverheid en de metaalbranche honderdduizenden banen vrijkomen.
De Boer verklaarde dat daar al vroeg op de vmbo’s iets mee gedaan moet worden. Groot probleem is dat de jongeren vaak met steun van hun ouders kiezen voor hippere beroepen waarnaar eigenlijk maar weinig vraag is. Een regionaal opleidingscentrum in Zeeland telde kortgeleden 500 aanmeldingen voor de opleiding voor gymleraar en 19 voor alle technische vakken bij elkaar, zei hij. “Terwijl de vraag precies andersom is.”

Creatiever

Wat de Boer betreft moet met name de technische sector ook veel creatiever zijn bij de werving. Praat bijvoorbeeld niet over de opleiding elektrotechniek maar over “sound en vision”, aldus de voorzitter.
Na afloop van de presentatie kondigde hij aan dat de Taskforce, die eind juni wordt opgeheven, nog met een actie komt om de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen. De Taskforce wil dat per regio bedrijven leerlingen van het vmbo gaan ‘adopteren’ en vanuit de praktijk gaan begeleiden bij hun opleiding.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels