nieuws

Vlaamse wetgeving zit bouw sociale woningen in de weg

bouwbreed Premium

In Vlaanderen duurt het ontwikkelen van een sociale woning steeds langer. Dat is vooral te wijten aan de overheid die steeds met nieuwe wetgeving uitpakt.

De laatste jaren ging het om nieuwe voorschriften op het gebied van de veiligheidsco ö rdinatie op bouwwerven, de verplichte voorafgaande sanering van verontreinigde bouwgronden en de invoering van de energieprestatienormen, waarvan maar weinig mensen op de hoogte blijken te zijn. Toch zijn die energieprestatienormen al één jaar van kracht.
Al deze voorschriften zijn er de oorzaak van dat de meeste bouwplannen, zowel van sociale- als vaak ook van gewone woningen, veelal gewijzigd moesten (en moeten) worden met belangrijk tijdverlies tot gevolg. Andere oorzaken van vertraging zijn uitblijvende vergunningen en nutsvoorzieningen. Soms steekt ook Monumentenzorg spaken in de wielen, maar de overheid weet daar doorgaans snel een mouw aan te passen door deze dienst gewoonweg buiten spel te zetten.
Een en ander leidt ertoe dat het bouwen van sociale woningen in Vlaanderen gemiddeld 3,5 jaar duurt, terwijl het zonder bureaucratie en met een beetje goede wil en soepelheid bij het afgeven van de nodige vergunningen 1 tot 1,5 jaar zou kunnen duren. Het kortste sociale woningenproject in Vlaanderen van de afgelopen jaren duurde 300 kalenderdagen, d.w.z. minder dan een jaar. Het meest tijdrovende project duurde 7.328 kalenderdagen ofwel 20 jaar en één maand.

Uitzondering

Volgens de Vlaamse minister van wonen, Mario Keulen, gaat het bij dit laatste “gelukkig om een uitzondering”. Toch geeft hij toe dat de bouw van sociale woningen in Vlaanderen de laatste jaren steeds meer tijd vergt.
Door deze ontwikkeling neemt ook het tekort aan sociale woningen in Vlaanderen toe. Momenteel staan er ongeveer 70.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning.

Reageer op dit artikel