nieuws

Vlaamse architect wil af van slecht brandadvies

bouwbreed Premium

Vlaamse architecten vinden dat er te veel onduidelijkheid bestaat over de adviezen die de brandweer geeft over de brandveiligheid van panden. Dat blijkt uit een enquête onder vijfhonderd architecten van de NAV, de Vlaamse organisatie van architecten. De belangenclub vraagt de Belgische regering om te kappen in het woud van regels.

Vrijwel alle architecten – 92 procent van de bevraagde gebouwontwerpers – vindt dat er op korte termijn een procedure moet komen waarin de te nemen stappen worden vastgelegd voor het afgeven van een brandpreventieadvies.
De nog in te voeren procedure moet er voor zorgen dat alle onduidelijkheid wordt weggenomen rond de adviezen die de lokale Vlaamse brandweer geeft. Zo stelt ruim driekwart van de ondervraagde architecten niet te weten waar beroep aangetekend kan worden tegen een brandveiligheidsadvies. Daarnaast is ook veel te veel onduidelijk over de geldigheid van een advies en de documenten die nodig zijn voor een goed advies van de brandweer.
De complexiteit van de wetgeving is volgens de architecten de belangrijkste oorzaak van de problemen, zo blijkt uit de enquête. Bijna de helft van de deelnemers vindt de wetgeving onoverzichtelijk en ingewikkeld. Daarbij gaat het om tegenstrijdigheden in de voorschriften en wetten van de federale, regionale en gemeentelijke Belgische overheden. Om alle verschillen weg te nemen, pleit de NAV voor overleg over een uniform wetgevend beleid en vraagt de federale regering om een adviespunt.
Naast overlappende regels storen de Vlaamse architecten zich aan de gebrekkige vastlegging van de adviezen door de brandweer. Driekwart van de brandpreventieadviezen worden volgens de ondervraagde architecten niet schriftelijk vastgelegd.

Ergernis

De vergoeding die brandweerkorpsen vragen voor hun advieswerk wekt ergernis. Voor één op de drie adviezen moeten architecten betalen. Maar driekwart van hen vindt dat de dienst gratis moet worden aangeboden. “De bouwkost kan niet blijven stijgen door de vloedstroom aan reglementering en wetgeving in België en Europa”, zo stelt de NAV.
Om hun taken goed uit te kunnen voeren zouden de Vlaamse brandweerkorpsen meer ondersteuning moeten krijgen van de federale overheid, vindt de NAV. “Zodat zij hun moeilijke taak van preventie bij bouwprojecten kunnen vervullen.”

Reageer op dit artikel