nieuws

Second Life

bouwbreed

Geen dag gaat voorbij zonder dat een nieuw bedrijf aankondigt een vestiging in Second Life te openen: IBM, Toyota, Philips, Adidas, ABN Amro, Mazda. De internationale virtuele wereld waarin mensen in een 3D-omgeving een tweede leven kun-nen leiden, is de fase van spel voorbij. Er zijn talloze manieren waarop het bedrijfsleven Second Life denkt te kunnen gebruiken. Voor reclame, maar meer nog voor interactie met doelgroepen. Immers, Second Life draait op het feit dat bewonerszelf spullen kunnen creëren. Zo kunnen ze een virtuele auto van Toyota of schoenen van Reebok aan hun eigen smaak aanpassen. Philips Design wil in Second Life nieuwe ontwerpen testen. In Second Life kan het bedrijf een virtuele versie maken en door potentiële gebruikers laten uitproberen. Ook wetenschappers vinden nu dat ze niet kunnen achterblijven. De Vrije Universiteit in Amsterdam opende op 1 maart haar virtuele deuren in het computerspel en claimde vol trots de eerste Nederlandse universiteit te zijn. Maar de collega’s in Delft zitten de Amsterdammers op de hielen. De Technische Universiteit hoopt binnen enkele weken te starten met de inrichting van twee lapjes grond, waarbij het ene wordt omgetoverd tot een

Geen dag gaat voorbij zonder dat een nieuw bedrijf aankondigt een vestiging in Second Life te openen: IBM, Toyota, Philips, Adidas, ABN Amro, Mazda. De internationale virtuele wereld waarin mensen in een 3D-omgeving een tweede leven kun-nen leiden, is de fase van spel voorbij. Er zijn talloze manieren waarop het bedrijfsleven Second Life denkt te kunnen gebruiken. Voor reclame, maar meer nog voor interactie met doelgroepen. Immers, Second Life draait op het feit dat bewonerszelf spullen kunnen creëren. Zo kunnen ze een virtuele auto van Toyota of schoenen van Reebok aan hun eigen smaak aanpassen. Philips Design wil in Second Life nieuwe ontwerpen testen. In Second Life kan het bedrijf een virtuele versie maken en door potentiële gebruikers laten uitproberen. Ook wetenschappers vinden nu dat ze niet kunnen achterblijven. De Vrije Universiteit in Amsterdam opende op 1 maart haar virtuele deuren in het computerspel en claimde vol trots de eerste Nederlandse universiteit te zijn. Maar de collega’s in Delft zitten de Amsterdammers op de hielen. De Technische Universiteit hoopt binnen enkele weken te starten met de inrichting van twee lapjes grond, waarbij het ene wordt omgetoverd tot een
campus en het andere tot een onderzoekscentrum.olgens een woordvoerder van de TU Delft wordt het hoog tijd, want buitenlandse universiteiten zijn allang virtueel actief. “Tot enkele jaren geleden werden virtuele werelden geassocieerd met entertainment. Maar het accent
is nu verschoven naar serieuze toepassingen. Zoals mensen nu gezamenlijk stukken schrijven op Wikipedia, zo kunnen onderzoekers in Second Life samen driedimensionale objecten ontwerpen.’ Daarbij biedt de virtuele omgeving veel kansen voor serious games. Spellen om bijvoorbeeld besluitvormingsprocessen na te bootsen of om te experimenteren met het inrichten van gebieden. Wordt het gezien al dit enthousiasme niet hoog tijd voor woningcorporaties om Second Life te gaan verkennen? Je kunt daar bijvoorbeeld woningen gaan bouwen en die verhuren. Daar kon wel eens goed aan te verdienen zijn. En het bijzondere van deze wereld is dat je het geld dat je met het spel verdient, ook in het echt kunt uitgeven. En waarom geen ontwerpen voor nieuwe woningen uitgetest op Second Life? Wat voor soort huurwoning zouden mensen nu het liefst willen bewonen? Hebben ze innovatieve ideeën voor bijvoorbeeld energiebesparing of voor domotica-voorzieningen? Zijn er tegenwoordig veel mensen die aan huis willen werken en een gecombineerde woning-bedrijfsruimte willen? Over al dat soort zaken kun je dan in gesprek met de consument. Er zit zoveel kennis onder de mensen – dat zie je inderdaad aan Wikipedia. Woonconsumenten willen nog wel eens te passief staan tegenover het huren van een woning. Via Second Life kunnen ze veel sterker bij de vormgeving van huurwoningen worden betrokken.
Het enige bezwaar is voorlopig dat Second Life nog maar een beperkte doelgroep aanspreekt: vooral dertigers met een meer dan gemiddelde opleiding.
In Nederland schijnen nog maar zo’n vijfduizend mensen werkelijk actief te zijn in deze virtuele wereld. Maar elke nieuwigheid heeft tijd nodig om ingeburgerd te raken. joopverbouw@planet.nl Woningcorporaties kunnen in elk geval toch niet bij zoveel enthousiaste bedrijven en universiteiten ten achter blijven.
Drs.ir. Fred Sanders
Directeur-bestuurder woningcorporatie ZVH, Zaandam fc.sanders@zvh.nl

Reageer op dit artikel