nieuws

Samenwerking in ketencruciaal voor innovatie

bouwbreed Premium

Om innovaties en vernieuwingen in de staalconserveringsbranche goed van de grond te krijgen, is samenwerking binnen de hele keten cruciaal. Dit bleek tijdens een discussiemiddag georganiseerd door PSIBouw.

Professionalisering van staalconserveren, dat is het doel van het project van PSIBouw waar Andreas Heutink als projectleider aan trekt. Als adviseur innovatie en ontwikkeling bij de Rijkswaterstaat Bouwdienst hakt hij vaker met het bijltje. De discussiemiddag was bedoeld om de verschillende partijen in de keten op een lijn te krijgen.
“Het goede van deze middag is dat de alle stakeholders uit de productieketen zijn aangeschoven. Dat is een reuzenstap voorwaarts en cruciaal, omdat alle partijen in de keten nodig zijn om professionalisering en vernieuwing in de sector op gang te krijgen”, vindt gespreksleider Bandi Horvat. De problemen lijken als twee druppels water op de moeilijkheden waar de bouwsector ook mee te maken heeft. Functioneel specificeren, de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf zelfstandig projecten te verwerven, preferred supplier, innovatie en partnering zijn de termen die veelvuldig over de tafel gaan.
“Ondanks de soms tegengestelde belangen zie ik kansen. De partijen in de sector, van opdrachtgever via applicateur en hoofdaannemer tot verfleverancier en staalbranche, is inmiddels overtuigd van de noodzaak van vernieuwing in de sector”, aldus Heutink. Gezamenlijk concrete invulling daaraan geven is nu het doel.
In het slotdebat zijn dan ook de nodige conclusies getrokken die de verschillende partijen mee naar huis nemen om er verder aan te werken. De staalbranche heeft aangeboden het voortouw te willen nemen bij innovatie en kennisontwikkeling. Hierop is uit de branche enthousiast gereageerd.

Verzet

Preferred supplierschap zou volgens enkelen ook mogelijkheden bieden voor innovaties. Een dergelijk partnerschap biedt immers ruimte en vertrouwen om gezamenlijk iets nieuws te verzinnen en toe te passen.
Helaas verzet het aanbestedingsrecht zich daar voor wat betreft overheidsopdrachtgevers behoorlijk tegen. “De mogelijkheden om ‘past performance’ toe te passen worden onderzocht in PSIBouw. Dat geeft aanbieders die het goed doen een voorsprong”, aldus Heutink. Het midden- en kleinbedrijf vreest daardoor nog lastiger zelfstandig aan opdrachten te komen. Objectieve en vooral niet te hoge gunningscriteria zullen daarom altijd nodig zijn. “Pas op”, waarschuwt Geert Geelkerken van Akzo Nobel-onderdeel International Paint en stuurgroeplid van het project. “Als je iedereen de kans op een opdracht wilt geven, dan kun je alleen maar beoordelen op prijs.”
De invoering van milieuwet- en regelgeving vraagt op dit moment veel van het innovatieve vermogen van de bindmiddelleveranciers en de verfleveranciers. Geconstateerd wordt dat Rijkswaterstaat en Prorail voortrekker zijn op het gebied van functioneel specificeren. Hierbij wordt meer egstuurd op beschikbaarheid en veiligheid van de constructie en veel minder op technische eisen. Dat geeft ruimte voor innovatie, weten de deelnemers.
De conserveringsbedrijven hebben duidelijk enige moeite met de eisen van opdrachtgevers. “Die vragen nu garantietermijnen die even lang zijn als de levensduur van de coating”, is de klacht. Volgens Horvat kan dit worden opgelost door de mogelijkheid van tussentijds onderhoud in te voeren.
Als oplossing voor de garantietermijnen zien de partijen wel wat in verzekerde garantie. Voordeel daarvan is dat een applicateur sterker staat tegenover de opdrachtgever.
De stuurgroep van het project gaat nu hard aan de slag ten voordele van iedereen in de keten.

Reageer op dit artikel