nieuws

Rotterdam wil in 2025 CO 2 -arme stad en haven zijn

bouwbreed

Rotterdam werkt aan duurzame energievoorziening. In 2025 moet zowel in de stad als in de haven de CO 2 -emissie met de helft zijn afgenomen.

De ambities zijn verwoord in het Rotterdam Energy and Climate Programme (RCEP) dat aan de Gemeenteraad is aangeboden. Het streven is om in 2025 de CO 2 -emissie met de helft terug te brengen ten opzichte van 1990.
Een van de speerpunten is schoner vervoer. Daarnaast wil de havenstad haar positie als wereld energiehaven uitbouwen en alle energiekennis en energieontwikkelingen bundelen in een innovatielab op het RDM-terrein.
Om tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen wil Rotterdam onder andere het bestaande restwarmtenetwerk uitbreiden en binnen de stad in plaats van in het buitengebied bouwen. Geplande, omvangrijke nieuwbouw/herstructurering worden strenge eisen gesteld aan energiegebruik. Ook de openbare ruimte moet energiezuiniger.
In het RCEP wordt samengewerkt door de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond en ondernemersvereniging Deltalinqs. Het vergt van gemeentezijde een investering van circa 50 miljoen euro.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels