nieuws

‘Rotterdam nalatig bij houten funderingen’

bouwbreed

Vier huiseigenaren in Overschie hebben de gemeente Rotterdam aansprakelijk gesteld voor de schade aan hun houten paalfunderingen. Ze verwijten de gemeente niet voldoende te hebben gedaan om de voortdurend lage grondwaterstanden te voorkomen.

Gemeentewerken Rotterdam onderzocht de situatie in opdracht van de bewoners en concludeerde dat de grondwaterstand structureel enkele decimeters te laag is. Het funderingshout is daardoor gaan rotten en op sommige plaatsen inmiddels volledig aangetast. In de tachtig jaar oude woningen ontstonden grote scheuren; een pand bleek integraal verzakt de aangrenzende panden zijn scheef gezakt.
De zettingsgevoelige ondergrond zorgt voor in de hele wijk voor problemen, doordat afwisselend huizen op houten palen en op staal zijn gefundeerd. De panden op staal zakken mee met de inklinkende ondergrond, ongeveer 1 centimeter per jaar, terwijl de panden op houten funderingen op hoogte blijven. Door de hoogteverschillen krijgen de woningen op staal grondwateroverlast, terwijl de houten funderingen droog komen te staan.
Een deel van de lage grondwaterstand is te wijten aan de riolering uit 1976. Die heeft volgens Gemeentewerken Rotterdam “zeer waarschijnlijk een drainerende werking”. Verder dragen particuliere bemalingen, van bewoners met grondwateroverlast, bij aan de lage grondwaterstand.
De bewoners voelen zich ernstig gedupeerd. Volgens hun had de gemeente eenvoudig kunnen voorzien dat er problemen aan houten funderingen zouden ontstaan. Door eerder in te grijpen had de gemeente veel schade aan de huizen kunnen voorkomen. “De gemeente is enerzijds verantwoordelijk voor de overbemaling van het riool”, zegt Martijn Oosterhuis, woordvoerder namens de bewoners. “Maar daarnaast heeft ze niet goed gecontroleerd op de illegale bemalingen.”

Voorschieten

Om verdere schade te voorkomen, besloten de vier gezinnen zelf de kosten voor het funderingsherstel voor te schieten. Het onderzoek, de bouwleges en het funderingsherstel kost ongeveer 80.000 euro per huishouden. Met de aansprakelijkheidsstelling proberen ze die kosten te verhalen op de gemeente.
Ing. Ad van Wensen, voorzitter van de Stichting Platform Fundering Nederland, zegt inmiddels honderden klachten te hebben ontvangen van Rotterdamse huiseigenaren, vooral uit de omgeving van het Museumpark, Kralingen, Overschie en Blijdorp. “Het zijn er zoveel dat we verwachten dat de totale funderingsschade in Rotterdam groter is dan bijvoorbeeld in Dordrecht”, zegt Van Wensen. “Veel schade is alleen nog niet bekend, doordat veel woningen in bezit zijn van corporaties. Die ontdekken de schade pas als ze hun panden willen opknappen om te verkopen.”
De gemeente Rotterdam heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen van de bewoners.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels