nieuws

Rijk heeft spijt van opknippen hsl- contract

bouwbreed Premium

Het Rijk heeft spijt van het opknippen van de hsl-contracten en wil die fout bij de kilometerheffing niet herhalen. De directeur-generaal van Rijkswaterstaat, Bert ­Keijts, voorspelt een chaotische eindfase rond de snelle spoorverbinding naar het zuiden. De overheid dreigt op te draaien voor alle meerkosten, waardoor het grootste pps-contract in Nederland forse imagoschade oploopt.

Achteraf bekeken had de aanbesteding van de hsl in één keer minder problemen opgeleverd dan de huidige deelcontracten, is de stellige overtuiging van Keijts. André Betting, directeur directie financieringen van het ministerie van Financiën, deelt die mening.
De aandacht voor de dreigende mislukking van de mega-pps kwam uitgerekend aan de orde bij de start van de pps-pool die de contractvorm juist tot een succes moet maken. “Met de enorme druk en nervositeit kost het me wel moeite om de hsl nog als leerproces te ervaren”, erkent Keijts.
Dat is opvallend, want oud-minister Zalm was juist altijd vol lof over het grootste pps-project van Nederland: de infraprovider van de hsl was ervan overtuigd dat met het contract 5 procent bespaard zou worden ten opzichte van traditionele aanbestedingvormen. Die voordelen dreigen nu als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Alleen al de meerkosten van het veiligheidssysteem bedragen ruim 30 miljoen euro en de kosten voor de verlate oplevering lopen in de honderden miljoenen euro’s.

Grenzen

Keijts laat doorschemeren dat de betrokken marktpartijen vooral uit zijn op financieel gewin, “maar er zijn grenzen”. Het ergert hem dat die partijen het woord ‘samenwerking’ uit pps niet serieus nemen en waarschuwt dat het gesteggel de beeldvorming over het project en de contractvorm niet ten goede komt.
De eindfase van de hsl verloopt allesbehalve voorspoedig. Eind vorig jaar erkende het ministerie zijn fouten en waarschuwde voor een lastige eindfase. Bert Keijts werd als crisismanager aangetrokken om de zeer moeizame onderhandelingen in goede banen te leiden.
“De infraprovider moet de systemen testen, vervoerder HSA wil de treinen testen en een aannemer moet nog aan het werk om geluidsschermen aan te passen. Goede afspraken zijn er niet, dus dat wordt feest”, schetst Keijts, met veel gevoel voor understatement. De topambtenaar noemt het naïef dat de projectorganisatie allerlei lastige beslissingen over de eindfase naar achteren heeft geschoven in de veronderstelling dat het zichzelf wel zou oplossen.
Het opknippen van het hsl-project in diverse contracten heeft er volgens Keijts toe geleid dat er te veel raakvlakken met verschillende contractpartners zijn. “Als die raakvlakken in de eindfase niet naadloos op elkaar aansluiten, wijzen de marktpartijen vanzelfsprekend naar de enige opdrachtgever: het Rijk.”

Reageer op dit artikel